Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Το Τμήμα Λογιστικής της ΣΔΟ στο Μεσολόγγι όπως ορίζει το Π.Δ.


   Μετά την σημερινή ανάρτηση της με ΑΔΑ: 6Ε5Ξ46914Γ-7ΕΕ η οποία αφορά έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας όπου συζητήθηκε το θέμα «Λειτουργία Μεταβατικών Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», γίνεται γνωστό ότι με ψήφους 12-10, έγινε δεκτή Πρόταση σύμφωνα με την οποία ζητείται η «Παράταση της μεταβατικότητας για ένα Ακαδημαϊκό έτος, με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το ΥΠΕΠΘ για την έκδοση Νομοθετικής ρύθμισης για τους ανενεργούς φοιτητές».
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, μετά από αυτή την εξέλιξη ζητά την πιστή εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 94/2013 (άρθρο 8 π αρ. 3) το οποίο ορίζει σαφέστατα την 31η Οκτωβρίου 2018 ως καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς υπήρξε επαρκής χρόνος προκειμένου αυτό να γίνει ομαλά είτε για τους καθηγητές είτε τους φοιτητές.
Για το λόγο αυτό, αναμένει την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη όπως επίσης ορίζεται στο ίδιο Προεδρικό διάταγμα.

  Επιπρόσθετα, στις πολιτικές αστειότητες περί «νήσσης» και λοιπών «δομικών υλικών»  του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, θα πρέπει να υπενθυμιστεί πως κάθε ενέργεια αναστολής της μετακίνησης του Τμήματος στο Μεσολόγγι όπως ορίζει σαφώς το Προεδρικό Διάταγμα, αποτελεί πολιτική πράξη και απόφαση την οποία ο αξιότιμος κ. Υπουργός Παιδείας θα πρέπει ν’ αποφύγει για   λόγους νομιμότητας.   Επίσης μια τέτοια πολιτική ενέργεια θα ερχόταν σε πλήρη αντιδιαστολή με τα όσα εξαγγέλθηκαν και διαβεβαιώθηκαν από τον ίδιο στο πρόσφατο παρελθόν (αναπτυξιακό συνέδριο Πάτρας) σχετικά με αναβαθμίσεις της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αιτωλοακαρνανία. Ωστόσο μέχρι σήμερα και παρά τις συστάσεις ειδικών Επιτροπών με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, την σύνταξη πληθώρας εγγράφων/προτάσεων αλλά και συνάντησης του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου την 4η Ιουλίου 2017, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το περιεχόμενο της αναβάθμισης. Θεωρούμε πως θα πρέπει να ξεκινήσει από τη μεταφορά του Τμήματος Λογιστικής.
   Εν προκειμένω παραθέτουμε αυτούσια τη δήλωση του Δημάρχου που έγινε 4/7/2017 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον κ. Γαβρόγλου «…ασφαλώς θα συμμετέχουμε σε κάθε διαδικασία  γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου με τη σύσταση και συμμετοχή  επιτροπής εργασίας, που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Η θέση του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και της Συντονιστικής Επιτροπής Αυτονόμησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου, παραμένει σταθερή στην κατεύθυνση ίδρυσης αυτόνομου εκπαιδευτικού ιδρύματος».

 Παρακαλείται ο κ. Παπαδόπουλος ως προβεβλημένο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος να ενημερώσει για τις δικές του ενέργειες στο συγκεκριμένο ζήτημα.