Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Μηδένισαν τη χρηματοδότηση για τη συντήρηση της Βαλβείου Βιβλιοθήκης και του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.!


Όταν συζητήθηκε η έγκριση του προϋπολογισμού 2018 του Πνευματικού – Κοινωνικού – Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, η Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επαίρονταν μεταξύ των άλλων ότι θα χρηματοδοτήσουν για το 2018 την συντήρηση και επισκευή της Βαλβείου Βιβλιοθήκης με 70.000 ευρώ και τη συντήρηση και επισκευή του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου με 40.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 110.000 ευρώ.

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, κατά τη συνεδρίαση του Πνευματικού Κέντρου στις 23-5-2018, αριθ. απόφασης 44/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΞ3ΟΚΨΝ-ΩΘ5) και στα πλαίσια αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018, αφαίρεσαν τη συγκεκριμένη πίστωση για την Βάλβειο και το Τρικούπειο, μεταφέροντάς την σε άλλους κωδικούς, ώστε να εξυπηρετηθούν η συντήρηση των γηπέδων – η οποία πιθανότατα θα επαναληφθεί και το επόμενο έτος – με 37.200 ευρώ, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με 25.775 ευρώ και η προμήθεια πυροσβεστικού (!) συγκροτήματος με 20.000 ευρώ, στα πλαίσια φυσικά της απευθείας ανάθεσης.
Τονίζουμε ότι η απόφαση του Δ.Σ. υπήρξε ΟΜΟΦΩΝΗ, παρουσία έξι (6) μελών, ενώ τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. απουσίαζαν. Ως εκ τούτου η ευθύνη είναι συλλογική.
Η εν λόγω απόφαση αποτελεί ένα ακόμα δείγμα γραφής της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, με την οποία ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ συνειδητά και την Βάλβειο Βιβλιοθήκη και το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.
Ως «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και απογοήτευσή μας, για την ως άνω απόφαση, η οποία οδηγεί αφενός με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση της Βαλβείου Βιβλιοθήκης και αφετέρου επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, την εγκατάλειψη του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου.
Αλλά τι να προσμένει κανείς από κάποιους που προσεγγίζουν τον πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο, αφήνοντας το “αποτύπωμά” τους στα ιστορικά αυτά κτήρια, τη στιγμή κατά την οποία δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη στοιχειώδη λειτουργία θέρμανσης και καθαριότητας στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο;            
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»