Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Τοποθέτηση του Δημάρχου στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Πατρών

Την ανάγκη το πολλά υποσχόμενο campus του Μεσολογγίου να αποτελέσει ένα πραγματικό εκπαιδευτικό κύτταρο ανέδειξε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώστας Λύρος μιλώντας στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο τις προτεινόμενες αλλαγές σε τμήματα.

Η μελέτη που σαν στόχο έχει τον εξορθολογισμό των τμημάτων, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να λάβει  υπ´ όψη της  την τεράστια εκπαιδευτική και αναπτυξιακή προοπτική των Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων του Μεσολογγίου και να προβλέψει  την αξιοποίησή των.

«Σε ότι αφορά το Δήμο μας και το Μεσολόγγι πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής: Διαθέτει και έχει προσφέρει στο Παν/μιο Πατρών ένα τεράστιο campus με σύγχρονες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανακαινιστούν μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ. 

Το campus που φιλοξενούσε κάποτε 7 τμήματα ενταγμένα στο ιστορικό ΤΕΙ Μεσολογγίου που κάκιστα καταργήθηκε, σήμερα έχει κάθε δυνατότητα για να φιλοξενήσει και πάλι τμήματα πολύ περισσότερα από τα 3 υπάρχοντα με όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στην Ακαδημαϊκή και Εκπαιδευτική Κοινότητα», τόνισε ο Κώστας Λύρος.

Στη συνέχεια ζήτησε να γίνει πράξη η εξαγγελλόμενη βελτίωση του ακαδημαϊκού έργου και το Μεσολόγγι να αποτελέσει μαζί με το γειτονικό κάμπους στο Ρίο τον μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Κώστας Λύρος σχολιάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής τόνισε ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση η επιστροφή του τμήματος Γεωπονίας στο μητρικό του χώρο καθώς όλα τα ποιοτικά κριτήρια συνηγορούν στο να επιστρέψει το τμήμα στον ζωτικό του χώρο. «Απευχόμαστε και είμαστε αντίθετοι σε ενδεχόμενες  παρασκηνιακές τακτικές, που μας θυμίζουν το παρελθόν », ανέφερε ο Δήμαρχος.

Η μετονομασία του τμήματος «Ζωικής Παραγωγής ,Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών» σε «Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών» θα βελτιώσει πιθανώς τις προοπτικές του, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται επ’ ουδενί να δεχτεί μείωση των τμημάτων από 3 σε 2, αντιθέτως το Πανεπιστήμιο πρέπει να λάβει υπόψη στην πρόταση αναδιοργάνωσης τις υποδομές, την γειτνίαση με την έδρα του Πανεπιστημίου, τις προοπτικές και τα χαρακτηριστικά του Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.

«Η περιοχή μας μπορεί να φιλοξενήσει άνετα και να παράσχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο σε φοιτητές Γεωπονικών Σχολών όσο και σε τμήματα του Κλάδου των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Και εννοώ τμήματα που έχουν σχέση με την Ιστορία, την Εκπαίδευση, την Φιλολογία και τις Ξένες Γλώσσες και άλλα.

Με γνώμονα ότι μας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η φθηνή και ποιοτική φοιτητική ζωή και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε τόπου σας καλώ να τα λάβετε υπόψη και να αξιοποιήσετε, εσείς και το Υπουργείο αυτό το… εκπαιδευτικό δώρο που παρέχει το Μεσολόγγι», κατέληξε ο Κώστας Λύρος.