Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Η αλήθεια για το έργο "Ύδρευση Εσωτερικού Δικτύου Μεσολογγίου"

 

 Σε αποκατάσταση της αλήθειας και προς ενημέρωση των δημοτών μας ,σας παραθέτουμε τα γεγονότα που αφορούν το σημαντικό έργο "Ύδρευση Εσωτερικού Δικτύου Μεσολογγίου "προϋπολογισμού 6.690.000 εκατ.ευρώ. Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου είχε παραγγελθεί από την Δημοτική Αρχή κ. Αναγνωστόπουλου. Επί θητείας Δημοτικής αρχής Καραπάνου η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε ,ωρίμασε και πληρώθηκε. Μάλιστα είχε υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Διεύθυνση υδραυλικών και κτιριακών υποδομών, το 2017 για να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεννόηση με την τότε Πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Το μόνο που έκανε η νυν Δημοτική αρχή ήταν να πάρει την έτοιμη και ώριμη μελέτη και να την υποβάλει για χρηματοδότηση στην πρόσκληση της Περιφέρειας "Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης "ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" Αξίζουν θερμές ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη που υπέγραψε την απόφαση ένταξης ενός τόσου σημαντικού έργου πνοής για το Μεσολόγγι. Ευτυχώς που έχουν αναλάβει κάποιοι άλλοι τα μεγάλα έργα του Δήμου μας!!!

  Εκ του συνδυασμού "Δήμος για τα Παιδιά μας"

Μπιλάλης Μιχάλης