Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΑΤ ΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ

 Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση του  αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού  για καταβολή κορωνοενίσχυσης ύψους 70 ανά στρέμμα, στους καλλιεργητές βρώσιμης ελιάς που είχαν εξαιρεθεί από γραφειοκρατικό λάθος ( είχαν δηλωθεί σε άλλο κωδικό ), κατά την προηγούμενη καταβολή ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας από τον Covid-19. 

 Το αίτημα του κ. Λιβανού αφορούσε 9.623 παραγωγούς και 134.462 στρέμματα και εστάλη προς τον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, με αριθ Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ 1952. . 

 Η στρεμματική ενίσχυση οριζόταν στα 70 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή, όσα είχαν λάβει και οι καλλιεργητές στην προηγούμενη ενίσχυση, κατά την οποία είχαν εξαιρεθεί οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας. Η συνολική ενίσχυση έφτανε τα 9.412.270 ευρώ. 

 Σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών κ.Σταϊκούρας, ενέκρινε στο σύνολό της την πρόταση του κ.Λιβανού, αποκαθιστώντας μία μεγάλη αδικία σε βάρος 8.278 (ΑΦΜ) παραγωγών βρώσιμης ελιάς της Αιτωλοακαρνανίας. 

 Στο αίτημά του, ο κ. Λιβανός ανέφερε : 

 "Στο πλαίσιο της συντονισμένης οικονομικής αντίδρασης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Cονid-19 στον πρωτογενή τομέα υλοποιήθηκε το έτος 2020 μέτρο στήριξης της επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας καλαμών στην επικράτεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθμ. 1338/312351/06.11.2020, Β' 4937) εγκρίθηκε ενίσχυση συνολικού ύψους 2 13.162.870€, που αντιστοιχεί σε 188.041 στρέμματα καλλιέργειας επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας καλαμών σε όλη τη χώρα, με 70 € ανά στρέμμα.

 Η εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου κρίνεται απαραίτητο να επεκταθεί και στην κάλυψη των παραγωγών της ποικιλίας επιτραπέζιας ελιάς - λοιπές δεδομένου ότι η παρέμβαση αφορά ουσιαστικά σε ενίσχυση παραγωγών επιτραπέζιας ελιάς καλαμών που είχε δηλωθεί με διαφορετικό κωδικό. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητο οι παραγωγοί αυτοί να ενισχυθούν με το ίδιο ποσό που ενισχύθηκαν και οι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς καλαμών.

 Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 9.623 παραγωγούς και η επιλέξιμη έκταση σε 134.462 στρέμματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2019 (κωδικός 2008190 «ελαιώνες για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς - λοιπές για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς), η στρεμματική ενίσχυση ορίζεται σε 70€ ανά στρέμμα και συνολική ενίσχυση του μέτρου σε 9.412.270€».