Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών - νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022

 Το Πνευματικό Κοινωνικό  Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνονται από:

17-05-2021 έως και 06-06-2021

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις νέες εγγραφές και τις επανεγγραφές θα υποβάλλονται κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00

Α) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση pneumatikoke@gmail.com 

B) Στον Παιδικό – Βρεφικό Σταθμό τα 1ης επιλογής του γονέα.

Γ) Στην γραμματεία του Πνευματικού – Κοινωνικού – Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Ισόγειο) κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2631027268.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα βρέφη από 2 μηνών έως και 2,5 ετών και τα νήπια από 2.5 έως και 4 ετών.

Στο Πνευματικό κέντρο λειτουργούν οι ακόλουθοι Βρεφικοί – Παιδικοί σταθμοί:

1 Α’-Β’ Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου Πλώσταινα 26310 23818

2 Γ’ Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου  Άγιος Παύλος 26310 22098

3 Παιδικός Σταθμός Αιτωλικού Αιτωλικό 26320 22373

4 Παιδικός Σταθμός Νεοχωρίου Νεοχώρι  26320 91210

5 Παιδικός Σταθμός Κατοχής Κατοχή 26320 91289

6 Παιδικός Σταθμός Γουριάς Γουριά 26320 31268

7 Παιδικός Σταθμός Σταμνάς Σταμνά 26320 51203

8 Παιδικός Σταθμός Ευηνοχωρίου Ευηνοχώρι 26310 39392

9 Α’ Βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου Πλώσταινα 26310 51322

10 Β’ Βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου Άγιος Παύλος 26310 22454

Οι ενδιαφερόμενοι (γονείς και κηδεμόνες των βρεφών - νηπίων) θα μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από τους κατά τόπους Βρεφικούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τη γραμματεία του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στη διεύθυνση Αθ. Ραζή – Κότσικα 12 , Ισόγειο, τηλ. 2631022129, 2631027268 καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου www.messolonghi.gov.gr. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση  Εγγραφής (παρέχεται από την υπηρεσία ή από το www.messolonghi.gov.gr)

2. Αντίγραφο Ταυτότητας της μητέρας (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ.).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να έχει εκδοθεί τον τελευταίο μήνα).

4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα 2020) φορολογικού έτους 2019

5. Πιστοποιητικό Υγείας Βρεφών/Νηπίων (παρέχεται μαζί με την αίτηση εγγραφής την υπηρεσία ή από το www.messolonghi.gov.gr και συμπληρώνεται από παιδίατρο) για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού.

6. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας των σελίδων όπου φαίνονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε μήνα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού καθώς και τα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ) τελευταίου 12μήνου.

Ειδικές Περιπτώσεις

Σύμφωνο συμβίωσης: αντίγραφο του συμφώνου. 

Ανύπαντρη μητέρα: Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού  (εάν το παιδί δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας).

Χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου (εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Διαζευγμένη: Αντίγραφο Διαζευκτηρίου (εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) η έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1) με ημερομηνία  έκδοσης ΠΡΙΝ την ημερομηνία Πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.

Σε διάσταση: Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1) με ημερομηνία έκδοσης ΠΡΙΝ την ημερομηνία Πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.

ΑΜΕΑ αιτούσα(35% κ άνω): Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ, από ΚΕΠΑ.

ΑΜΕΑ σύζυγος αιτούσας ( 67% και άνω): Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ, από ΚΕΠΑ.

ΑΜΕΑ αδερφάκι (35% και άνω): Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ, από ΚΕΠΑ.

Στην περίπτωση που αποστείλετε τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούμε να είναι σε μορφή αρχείου pdf  (όχι απλή φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο).