Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Τη θέσπιση τέλους ταφής απορριμμάτων από το 2022 προβλέπει νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

 

Το τέλος ταφής επιβάλλεται στους δήμους με χαμηλή  απόδοση στην ανακύκλωση και πυροδοτεί αυξήσεις δημοτικών τελών. 

Από το 2022 ανοίγει ο κύκλος αυξήσεων στα τέλη των δήμων που σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση και υψηλές στην ταφή των απορριμμάτων, καθώς αρχίζει να εφαρμόζεται και να αυξάνεται γεωμετρικά το τέλος ταφής απορριμμάτων, που θα επιβαρύνει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων από τους ΟΤΑ με συνέπεια  να μετακυλήσουν τον λογαριασμό στους πολίτες.

«Από 1ης Ιανουάριου 2022 θεσπίζουμε τέλος ταφής ύψους 20 ευρώ/τόνο, με σταδιακή αύξησή του στα 55 ευρώ/τόνο από 1ης Ιανουαρίου 2027, το οποίο θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και θα αξιοποιείται για ενίσχυση της ανακύκλωσης» ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά», αναφερόμενος στις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωματώνονται στην εγχώρια νομοθεσία και προβλέπουν χρήση οικονομικών αντικινήτρων από τους δήμους, ώστε να αναγκαστούν να προωθήσουν τις υποδομές ανακύκλωσης.

Επίσης ανακοίνωσε το νομοσχέδιο θα προβλέπει ενιαίο σύνολο οριζόντιων κανόνων που θα διέπουν την ανακύκλωση και τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Παράλληλα θα αναβαθμιστεί ο ρυθμιστικός και εποπτικός ρόλος  του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με νέες αρμοδιότητες και θα  ανοίξει στον ανταγωνισμό το «σύστημα επιστροφής εγγύησης» για συσκευασίες προϊόντων.

Ας το έχει υπόψη της η δημοτική αρχή και ας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα, διότι οι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν και νέα αύξηση δημοτικών τελών.

Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»