Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

Εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 


Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων κατά της νόσου COVID-19, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αιτωλικού και Νεοχωρίου, θα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των δημοτών τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποκλειστικά και ΜΟΝΟ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν  τηλεφωνικά,  για συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ και e-mail:

Τηλεφωνικό Κέντρο - Πρωτόκολλο: 26313 60913, 26313 60993

Γραφείο Δημάρχου: 26313 60900, 26313 60901

Τοπική Κοινότητα Αιτωλικού   2632360232, 2632360218

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου   2632360014, 2632360031

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων και διοικητικής Μέριμνας Προϊσταμένη Τμήματος  : 26313 63331

ΚΕΠ Μεσολογγίου 26313 62300 – 26313 62302, 26313 62304, 26313 62305, 26313 62306

ΚΕΠ Αιτωλικού  2632360214, 2632360215

ΚΕΠ Νεοχωρίου 2632360019, 2632360021

Υπηρεσία Καθαριότητας: 26310 24730

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Προϊσταμένη Δ/νσης  26313 63332,  26313 63320

Τμήμα Πολεοδομίας:  Γραμματεία: 26313 63300,  Προϊσταμένη : 26313 63309

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:  Προϊσταμένη Δ/νσης :26313 60985,

 Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού: 26313 60988

Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο: Προϊσταμένη :2631360980 ,  Έκδοση πιστοποιητικών 26313 60978,

Ληξιαρχείο 26313060966

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:  Προϊσταμένη Δ/νσης : 26313 60984,

Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου :26313 60912

Τμήμα Προμηθειών : 26313 60983

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (ΤΑΠ κ.λπ.):  Προϊστάμενος : 26313 60964 

Ηλεκτροδοτήσεις, ΤΑΠ, κοιμητήρια : 26313 60992, 26313 60995

Ταμείου : Προϊσταμένη 2631360965,  Ταμείο :2613 60976

Δημοτική Αστυνομία: 26313 63420

Το e-mail επικοινωνίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου είναι το:  messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr

Παρακαλούνται οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς.