Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου

Πληροφορούμαστε ότι συνεχίζονται οι εργασίες μεταστέγασης του Λιμενικού Σώματος στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου. Όπως έχουμε  τονίσει και στο παρελθόν, θεωρούμε αναγκαία την παρουσία της Δ.Ο.Υ. στη πόλη μας καθώς και την επάνδρωσή της,  αλλά εξίσου σημαντικό έργο επιτελεί και  το Λιμενικό Σώμα στη περιοχή μας.

Συνεπώς, ζητάμε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους και των δύο Υπηρεσιών σε διαφορετικές κτιριακές υποδομές με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου.

Επίσης, καλούμε την Πολιτεία να μεριμνήσει για το ζήτημα αυτό και να δώσει άμεσα λύση ώστε να μην επέλθει ΚΑΜΙΑ υποβάθμιση και στις δύο υπηρεσίες.

                                      Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Μ.