Κυριακή 9 Μαΐου 2021

ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑYΣΤΗΡΟ LOCKDOWN Ο ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Η σχετική ΚΥΑ (8/5/2021) με την οποία ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου τέθηκε σε κατάσταση  πολύ αυξημένου κινδύνου είναι ανεπαρκής.

Τα χθεσινά και τα αναμενόμενα σήμερα αποτελέσματα των Μοριακών tests στο Νοσοκομείο  πιστοποιούν  ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ στην ευρύτερη κοινότητα και τεράστια επιβάρυνση στο Νοσοκομείο μας (απόλυτη πληρότητα των κλινικών  covid-19).

Ως εκ τούτου επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ κατά την άποψή μας το αρμόδιο Υπουργείο να αποφασίσει ΚΑΘΟΛΙΚΟ & ΑΥΣΤΗΡΟ LOCKDOWN για όλες  τις δραστηριότητες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου τουλάχιστον για μία εβομάδα.

Εξυπακούεται φυσικά ότι   ΚΑΜΙΑ σχολική μονάδα ΌΛΩΝ των βαθμίδων δεν πρέπει να ανοίξει.

Ζητούνται  ΑΜΕΣΕΣ και ΓΡΗΓΟΡΕΣ αποφάσεις !!

Η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο!!  


Αν. Διοικητής  Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Ν.Μ. Μεσολογγίου

      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ