Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ερωτήματα του συνδυασμού "Δήμος για τα παιδιά μας" σχετικά με την λειτουργία του ΧΥΤΑ

 

Κύριε ΛΥΡΟ αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας και σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας, σταματήστε να κάνετε αντιπολίτευση στο δικό σας έργο, πέρασαν δύο χρόνια και λειτουργείτε σαν πρόεδρος δεκαπενταμελούς. Σταματήστε να κρύβετε μια περιβαλλοντική βόμβα και συγκαλέστε έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο (δια ζώσης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 59 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ) με αποκλειστικό θέμα το Χ.Υ.Τ.Α. Σημειώστε Κύριε ΛΥΡΟ : Έκλυση ρυπογόνων ουσιών, διευκόλυνση διαφυγής αερίων, ρύπων και οσμών, διαφυγή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω του εδάφους, διαφυγή βιοαερίου με αποτέλεσμα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, κ.α. Απαντήστε κύριε ΛΥΡΟ και ενημερώστε τους Δημότες:

 1) Υπάρχει άδεια λειτουργίας στο Χ.Υ.Τ.Α. και αν ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ εξακολουθείτε να επιτρέπετε την εναπόθεση των απορριμμάτων. Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι σε ισχύ.

2) Η περιβόητη αύξηση στα δημοτικά τέλη την οποία επιβάλατε, καταβάλλεται στο σύνδεσμο Χ.Υ.Τ.Α. και ποια η διαχείριση αυτών.

3) Ποιες είναι οι ενέργειές σας στα επανειλημμένα και ποιο συγκεκριμένα στο υπ΄ αρίθμ. 36 από 20/04/2021 έγγραφο της κοινότητας Αγίου Θωμά η οποία σας γνωστοποιούσε ότι συνεχίζεται η παράνομη ρίψη απορριμμάτων και σας έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου.

4) Ποιες οι ενέργειες σας στα κατ΄ επανάληψη έγγραφα του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με αίτημα συνάντησης για εύρεση λύσης στο πρόβλημα εναπόθεσης των απορριμμάτων.

5) Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει αντιπυρική προστασία στον Χ.Υ.Τ.Α.

6) Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει φύλαξη ελέγχου.

7) Είναι αλήθεια ότι δεν λειτουργεί το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης-κάμερες.

8) Είναι αλήθεια ότι δεν λειτουργεί το σύστημα βιοαερίου.

9) Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει διαχείριση στραγγισμάτων με αποτέλεσμα την διαφυγή στον υδροφόρο ορίζοντα.

10) Είναι αλήθεια ότι εντός του υπαίθριου χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. επιτρέπατε την εναπόθεση ποσοτήτων λοιπών αποβλήτων, όπως μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους, ελαστικά οχημάτων, κατά παράβαση περιβαλλοντικών όρων.

11) Είναι αλήθεια ότι τα απορρίμματα δεν καλύπτονταν με εδαφικό υλικό με αποτέλεσμα την έκλυση ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα.

 12) Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει κληθεί σε απολογία από την Δικαιοσύνη κατόπιν πορίσματος ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2020.

 Υ.Γ. Οι παρακάτω φωτογραφίες αφορούν υδατορέματα στην κοινότητα Αγίου Θωμά τα οποία γειτνιάζουν του Χ.Υ.Τ.Α. στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα πως δηλητηριάζεται ο υδροφόρος ορίζοντας από στραγγίσματα των απορριμμάτων λόγο έλλειψης επεξεργασίας τους!!!!!

Μιχαήλ Β. Μπιλάλης

Επικεφαλής του συνδυασμού "Δήμος για τα Παιδιά μας"