Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Μεσολογγίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Λάμπρο Δημητρογιάννη

 

Η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας, Λάμπρο Δημητρογιάννη, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου.

 Παρόντες εκ μέρους Διοίκησης ήταν ο Πρόεδρος Βασίλης Σπυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Πασιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Θωμάς Καραγιάννης και ο Οικονομικός Επόπτης Κωνσταντίνος Κουτσαγγέλης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Φάκας.

 Η συνάντηση έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα, με τα μέλη της Διοίκησης να θέτουν στον Αντιπεριφερειάρχη μια σειρά από ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο του Μεσολογγίου.

 Το πρώτο και πιο σημαντικό θέμα είχε να κάνει με τη δημιουργία υποδομών φυσικού αερίου στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Ο κ. Σπυρόπουλος εξήγησε διεξοδικά στον κ. Δημητρογιάννη τους λόγους για τους οποίους η πόλη του Μεσολογγίου θα πρέπει να αποκτήσει υποδομές πρόσβασης στο φυσικό αέριο - κάτι που εξέλειπε εντελώς από τον σχεδιασμό της προηγούμενης διοικητικής αρχής της Περιφέρειας -, με κύριο επιχείρημα τη δραματική μείωση του ενεργειακού κόστους για τις τοπικές επιχειρήσεις.

 Στη συνέχεια η Διοίκηση του Συλλόγου έθεσε επί τάπητος το χωροταξικό ζήτημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή του Μεσολογγίου. Παρότι ο Σύλλογος δεν είναι επί της αρχής κατά των ΑΠΕ, εκφράστηκε η πάγια αντίθεσή του ως προς τη λειτουργία μονάδων βιορευστών σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Αράκυνθο, καθώς, πέρα από την προστασία του φυσικού πλούτου των περιοχών αυτών, ο Σύλλογος βάζει σε προτεραιότητα και την εν δυνάμει αξιοποίησή τους για ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη.

 Η Διοίκηση υπογράμμισε, επίσης, την αναγκαιότητα για οικονομική ενίσχυση από πλευράς Περιφέρειας σε υφιστάμενες και μελλοντικές επιχειρήσεις πράσινης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, με αντικείμενο τη διαχείριση αποβλήτων,  την ανακύκλωση υλικών και την παραγωγή βιομάζας και απώτερο στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

 Τέλος, η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου ζήτησε τη δημιουργία προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την εξοικονόμηση ή και την πλήρη ενεργειακή αυτονόμησή τους. Επισημάνθηκε, δε, η ανάγκη να μην τεθούν υψηλά όρια προϋπολογισμού (πάνω από 30.000 ευρώ), ώστε τα προγράμματα αυτά να είναι οικονομικά διαχειρίσιμα για τις επιχειρήσεις, αλλά και να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός αποδεκτών.

 Παίρνοντας τον λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημητρογιάννης ανέφερε πως είναι μέσα στις σκέψεις της Περιφέρειας η τοποθέτηση δεξαμενών φυσικού αερίου στο Μεσολόγγι και στο Αίγιο και η σύνδεση των δύο αυτών πόλεων με το δίκτυο. Ωστόσο, πρόσθεσε πως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου που καταλήγει στον Πύργο, με χρονικό ορίζοντα το 2027 ή το 2028. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε, ακόμη, πως για να αποκτήσει το Μεσολόγγι πρόσβαση στο φυσικό αέριο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ζωηρή εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις και νοικοκυριά της πόλης, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου.

 Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, ο κ. Δημητρογιάννης συμφώνησε με τη θέση του Συλλόγου, εξηγώντας ότι, παρότι η Περιφέρεια δεν στέκεται απέναντι στις ΑΠΕ in principio, εν τούτοις δεν σκοπεύει να αδειοδοτήσει μονάδες βιορευστών και αιολικά πάρκα χωρίς την προηγούμενη τακτοποίηση χωροταξικών θεμάτων, καθώς προέχει ο σεβασμός σε ανθρώπινες δραστηριότητες και σε χώρους θρησκευτικού ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

 Ο Αντιπεριφερειάρχης άκουσε με προσοχή και τα αιτήματα για την στήριξη σε επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας και για τη δημιουργία προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, τονίζοντας πως είναι στα σχέδια της Περιφέρειας να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος των πόρων από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.