Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

112.000 ευρώ αναθέσεις με “διαπραγμάτευση” από τον “αδέκαστο” σε δύο (2) εργολάβους με έκπτωση 1% και 5%!


Ο “αδέκαστος” πρώτος πολίτης του Δήμου κ. Καραπάνος, αφού “άδειασε” μεγαλοπρεπώς τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου κ. Μπουσμπουρέλη για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε διατροφολόγο έναντι ποσού 5.000 ευρώ – καμώνοντας ότι δεν γνωρίζει τίποτα – έρχεται για μια ακόμα φορά να αυτοδιαψευσθεί.
Με ταυτάριθμες δικές του αποφάσεις (57 και 58/2018) με αριθ. πρωτ. 7091/30-4-2018 ΑΔΑ: ΩΙ31ΩΡΖ-Κ65 και 7092/30-4-2018 ΑΔΑ: ΩΖΘΧΩΡΖ-Φ9Η, προέβη μετά από “διαπραγμάτευση” σε ανάθεση δύο (2) εργολαβιών συνολικού προϋπολογισμού 111.866,30 ευρώ με ΦΠΑ, για αποκατάσταση τμημάτων οδών και τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Αγίου Ηλία – Δ.Κ. Νεοχωρίου – Δ.Κ. Κατοχής και σε οδούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με τις “θηριώδεις” εκπτώσεις του 1% και 5% αντίστοιχα!!!
Εύλογα τα ερωτήματα για τον κ. Καραπάνο:

1.    Πόσοι και ποιοι εργολάβοι συμμετείχαν στη διαδικασία «Προσφορά – Διαπραγμάτευση»;
2.    Τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι συνταχθείσες με αριθμό 77 και 78 μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου;
3.    Εάν σε τέτοιου είδους εργολαβίες δίνονταν με την κανονική διαδικασία δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού έκπτωση τουλάχιστον 30% θα είχε ο Δήμος Μεσολογγίου όφελος αντίστοιχο τουλάχιστον με το 1/4 των προϋπολογισθέντων έργων, ναι ή όχι; Αληθεύει ότι σε πρόσφατη μεγάλη εργολαβία της τάξης των 2 εκατ. ευρώ, ο πρώτος υποψήφιος ανάδοχος κατέθεσε έκπτωση 68%; Επομένως κατ’ επέκταση των παραπάνω κ. Δήμαρχε, ζημιώνετε με την πρακτική σας αυτή τον Δήμο, αλλά και την εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων, ναι ή όχι;
Γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα απαντήσετε. Ότι είστε νομότυπος και ότι δεν μπορούμε να σας κατηγορήσουμε για το ηθικό του πράγματος. Έλα όμως που η καθημερινή σας πρακτική δεν επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση μη λησμονείτε εκείνο το περιβόητο – ξέρετε – για τη γυναίκα του Καίσαρα…

ΥΓ. Στις 15-5-2018 το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου έλαβε ομόφωνη απόφαση για τη διάθεση και ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρώ για αμοιβή επαγγελματία – διατροφολόγου! (ΑΔΑ: ΩΕΕΘΟΚΨΝ-61Κ). Εσείς τότε δεν γνωρίζατε τίποτα για το “φόνο”;   
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»