Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Ανάκληση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου


   Με εισήγησή του ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ζήτησε πριν λίγο κατά την συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ονοματοδοσίας και τοποθέτησης προτομής του στρατηγού Θεοδωράκη σε χώρο εγγύτατα του Κήπου των Ηρώων.
   Ταυτόχρονα έκανε γνωστή την εθελοντική διάθεση συμπολιτών μας με επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση, για συμβουλευτική υποστήριξη προτάσεων διαχείρισης των μνημείων της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, αιτιολογώντας την αίτηση ανάκλησης από το Σώμα των προηγούμενων αποφάσεων ανέφερε ότι:
«Πέρα από τα  τυπικά καθήκοντά μας, έχουμε ηθική υποχρέωση ν ακούμε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας. Αυτή άλλωστε μας έδωσε τη σημερινή μας ιδιότητα. Καθήκον λοιπόν των τοπικών πολιτικών εκπροσώπων είναι η επικοινωνία με τον κόσμο και η επαφή με  τη βούλησή του. Έτσι όπως αυτή εκφράζεται είτε μέσα από θεσμοθετημένους φορείς, είτε ως άποψη προσωπική του κάθε συνδημότη μας. Στο σημείο αυτό, θεωρώ πως σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δημοσιοποιούν αυτή τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, προάγοντας έτσι το δημόσιο διάλογο και την κατάθεση απόψεων κάθε πλευράς.
Κατόπιν όλων των παραπάνω και σύμφωνα με την εκφρασμένη δημόσια από πλήθος συμπολιτών μας βούληση, ζητώ την μερική άρση της 210/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου την οποία προσωπικά εισηγήθηκα. Για τους ίδιους λόγους, ζητώ την καθολική  άρση της 331/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία επίσης εισηγήθηκα.
Πέρα όμως από τη διαδικασία της άρσης αποφάσεων, θα ήθελα με την ευκαιρία να διατυπώσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με την διαχείριση των μνημείων στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Είναι σαφές ότι η πόλη μας αποτελεί σημείο αναφοράς Ιστορίας και Πολιτισμού.  Το γεγονός αυτό είναι ασφαλώς ένα από τα πολύτιμα στοιχεία του χαρακτήρα της. Όπως επίσης είναι γεγονός πως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μια συνολική διαχείριση των μνημείων της, μια προσπάθεια σύνταξης ενός ειδικού πλαισίου ταξινόμησής τους και χωροθέτησης στον αστικό ιστό. Συνέπεια αυτού είναι, μνημεία διαρκώς ν αλλάζουν θέσεις, να επαναλαμβάνονται, ενώ δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι σε πρωτεύοντες χώρους έχουν αναρτηθεί κατά καιρούς είτε άσχετα θέματα, είτε αμφιλεγόμενα ως προς την ποιότητά τους.
Ακολουθεί λοιπόν μια νέα πρωτοβουλία προς αποφυγή ατοπημάτων. Η σύνθεση μιας ομάδας ανθρώπων πνευματικών, επιστημόνων και κυρίως αναγνωρισμένων καλλιτεχνών που θα δράσει συμβουλευτικά, είτε στην αισθητική αποκατάσταση των χώρων που σήμερα παρουσιάζονται υπερβολικοί ως προς την καλλιτεχνική ή ιστορική τους πληροφορία, είτε την δημιουργία νέων χώρω ν τέχνης που θα διακρίνονται από καλλιτεχνικούς κανόνες και συνθήκες.
Ασφαλώς, κι εδώ οι άνθρωποι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο. Η άποψή τους είναι αυτή που διαμορφώνει την προσωπικότητα της πόλης. Ενεργοί πολίτες είμαστε όλοι μας, ανεξάρτητα της ιδιότητάς μας. Έχουμε ηθική υποχρέωση να συμμετέχουμε στα κοινά με καλή και αυστηρή πρόθεση. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει αυθαίρετα απόψεις, ενώ σε περίπτωση όπου έχει γίνει η όποια παράβλεψη, είμαστε εδώ, ανοιχτοί στην κοινωνία να συζητήσουμε και να την  διορθώσουμε».