Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Αρχαιολογικό Μουσείο: Δημοπρατείται το πρώτο μεγάλο έργο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού


    Σε πορεία δημοπράτησης βρίσκεται πλέον το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, που αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού) που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 και διακρίνεται σε τρία υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ.
   Το πρώτο από αυτά, αφορά την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου «Ξενοκράτειο» και την αλλαγή χρήσης του σε χώρο μουσείου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.600.000 ευρώ   περιλαμβάνοντας πλήρη κτηριακή επισκευή και κατάλληλη διαμόρφωση σε εσωτερικούς  και εξωτερικούς χώρους.   
    Τα άλλα δύο υποέργα, αφορούν την Δημιουργία – οργάνωση μόνιμων συλλογών (με την αυτεπιστασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας) ύψους 520.000 ευρώ και την προμήθεια & εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών (580.000 ευρώ).

   Σύμφωνα με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου: Με την  ολοκλήρωσης της Πράξης, θα αποδοθεί στο κοινό ένας επισκέψιμος μουσειακός και πολιτιστικός χώρος, όπου θα παρουσιάζονται με ελκυστικό και εύληπτο τρόπο αρχαιολογικά ευρήματα από την Αιτωλοακαρνανία. Μέσω των εκθέσεων θα αναδεικνύεται το πολιτιστικό, αλλά και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του Μεσολογγίου, ο κρίσιμος ρόλος του στην επανάσταση του ’21, η ιστορία του κτηρίου, καθώς και το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Οι λειτουργίες του κτηρίου θα περιλαμβάνουν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ θα συνδέεται ο πολιτιστικός με τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Θα προσφέρεται μέσω των εκθεμάτων, του πληροφορικού και των ποικίλων εποπτικών μέσων σύνδεση με αρχαιολογικούς χώρους περιοχής, ώστε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, να αυξηθεί η επισκεψημότητά τους και να τονωθεί η τουριστική κίνηση, με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής.

    Σε δήλωσή του μετά την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σε δήλωσή του αναφέρει: «Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αποκτά αρχαιολογικό μουσείο. Ένα κτήριο άρτια διαμορφωμένο και εξοπλισμένο, που θα αποτελέσει τη συνέχεια της πολιτισμικής διαδρομής της περιοχής μας στο χρόνο και ασφαλώς θα στεγάσει τους πολύτιμους αρχαιολογικούς θησαυρούς της. Η ίδρυση και λειτουργία Αρχαιολογικού Μουσείου υπήρξε ένα δίκαιο αίτημα πολλών χρόνων.  Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, θεωρώ πως η πόλη,  ο Δήμος  αλλά και η Αιτωλοακαρνανία θα έχουν να επιδείξουν ένα ακόμη κορυφαίο  σημείο αναφοράς του Πολιτισμού μας.