Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Εγκατάσταση συστήματος υπογείων κάδων απορριμμάτων   Υπεγράφη από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, η προμήθεια και εγκατάσταση των πρώτων πέντε συστημάτων βύθισης και ανύψωσης δυναμικότητας τεσσάρων κάδων απορριμμάτων έκαστο (υπόγειοι κάδοι).
   Τα πρώτα σημεία τοποθέτησης αφορούν τις περιοχές της Βαλβείου Βιβλιοθήκης (κέντρο της πόλης), των Δικαστηρίων, της Αγίας Παρασκευής, του Δημοτικού Πάρκινγκ (οδός Σπ. Μουστακλή) και της Πινακοθήκης (κεντρική πλατεία). Είναι δε συνολικού προϋπολογισμού 110.800 ευρώ.

   Η εγκατάσταση του συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων κρίνεται απαραίτητη σε σημεία όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση αστικών απορριμμάτων. Πέρα από το θέμα της αντιαισθητικής εικόνας, ειδικά τους θερινούς μήνες θα αποφευχθεί η δυσοσμία αλλά και ο πιθανός κίνδυνος δημιουργίας εστιών μόλυνσης. Τα συστήματα βύθισης των κάδων απορριμμάτων βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους, με μοναδικό ορατό και χρηστικό σημείο το στόμιό τους. Οι κάδοι που θα τοποθετηθούν είναι κατάλληλοι για την ασφαλή και υγιεινή συγκέντρωση των οικιακών – εμπορικών απορριμμάτων ενώ πληρούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης σημειώνεται πως ο τρόπος συλλογής τους με τα μέσα που έχει ο Δήμος δεν πρόκειται να μεταβληθεί.
  Εκτός των πέντε συστημάτων υπογείων κάδων απορριμμάτων, στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνονται άλλα επτά αντίστοιχα σημεία.