Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Διαδοχικές συναντήσεις εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος Νικολάου Μπαλαμπάνη στο Υπουργείο ΠεριβάλλοντοςΣτο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνη με τους Σωκράτη Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Γεώργιο Δημαρά, αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος για περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην συνάντηση με τον Υφυπουργό αναλύθηκαν διεξοδικά από τον  Μπαλαμπάνη οι δράσεις της Περιφέρειας στον Περιβαλλοντικό Τομέα αρμοδιότητας της και αναλύθηκαν οι καθημερινές ανάγκες λειτουργικότητας, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε και την συνδρομή του υπουργείου σε μείζονα  περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής. Έγινε συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας προς τους Δήμους, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, αλλά και την πορεία των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο. Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε επίσης στον Υφυπουργό την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης με τα Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων, καθώς είναι πολύ παλιά και χρήζουν ανανέωσης.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο,  με αντικείμενο  την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του ευρωπαϊκού προγράμματος ''LIFE-IP AdaptInGR,'' που αφορά την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,  στο οποίο συμμετέχει η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχει επιλεγεί ως μια από τις τρείς Περιφέρειες της Χώρας  (μαζί με τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας), για πιλοτικές δράσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα 8 ετών.
Ο  Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος,  τόνισε τη σημασία του έργου για την ΠΔΕ αφού συνδέεται άμεσα με την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και την προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  να  διεκδικήσει και να εξασφαλίσει  ευρωπαϊκούς  πόρους  για την υλοποίηση έργων και δράσεων. Το έργο, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες υπογραφής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  θα ξεκινήσει να υλοποιείται από αρχές του 2019.