Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Ένα νέο πολιτισμικό κύτταρο γεννιέται στους Οινιάδες Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στο π. δημαρχείο Οινιαδών στο Νεοχώρι η ανάγνωση του καταστατικού του συλλόγου μας.
Έγινε εκτενής αναφορά στα άρθρα και συζητήθηκαν λεπτομερώς οι σκοποί, μεταξύ των οποίων η έρευνα για τη διάσωση, ανάδειξη και καταγραφή της λαογραφικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής και η προώθηση και παρουσίαση των εθίμων της, η συμμετοχή σε και η διοργάνωση ιστορικών, πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Οι σκοποί του Συλλόγου θα επιτευχθούν με τη δημιουργία τμημάτων στα οποία τα μέλη θα μπορούν να ασχολούνται με δραστηριότητες όπως παραδοσιακούς χορούς, μουσική, χρήση ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων για τη δημιουργία ψηφιακών έργων και άλλες δράσεις, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, τη συνεργασία του συλλόγου με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του δημοσίου, με άλλους φορείς και συλλόγους, την προσπάθεια έκδοσης περιοδικού εντύπου, τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη μελέτη της λαογραφίας και των τοπικών εθίμων.

Η πρόταση, που αφορά κυρίως τις περιοχές από ολόκληρο τον πρώην Δήμο Οινιαδών, έχει ήδη αγκαλιαστεί από αρκετούς φίλους.
Το λογότυπο του συλλόγου μας απεικονίζει το κοινό γνώρισμα και φυσικό στοιχείο της περιοχής μας, τον ποταμό Αχελώο με τη γέφυρα που ενώνει την Ακαρνανία με την Αιτωλία, ενώ το όνομα "Ελένη Γαντζούδη" μάς συνδέει με το πλούσιο παρελθόν μας, αφού χρόνια τώρα δρούμε ως άτυπη ομάδα, και αποτελεί την ταυτότητά μας για το μέλλον.
Όσοι επιθυμείτε, θα μπορείτε σύντομα να υπογράψετε το καταστατικό στα γραφεία του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Ράπτη στο Νεοχώρι και να είστε μεταξύ των ιδρυτών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο email του συλλόγου