Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «Δήμος για τα παιδιά μας» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3/3/2020


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
            
    1)  Με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 55/67 έχουν προσληφθεί στην Κοινωφελή επιχείρηση 5 άτομα.
α. Απασχολούνται τα άτομα αυτά στην Κοινωφελή επιχείρηση ή σε άλλες δομές του Δήμου? Ισχύει?
β. Γιατί μπήκαν 5 άτομα σε μια επιχείρηση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με το υπάρχον προσωπικό και το επιβαρύνει?
γ. Γιατί δεν μπήκαν τουλάχιστον ειδικότητες όπως λογιστές ή οικονομολόγοι που θα μπορούσαν να προσφέρουν στην επιχείρηση?
δ. Γιατί πήρατε το ρίσκο να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα το οποίο  θα το χάσουν δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν  οικονομικά σε όσα προβλέπονται από τον νόμο?
ε. Από πού πληρώνεται αυτή την  στιγμή το εν λόγω πρόγραμμα αφού δεν έχει ακόμη γίνει η διαδικασία για την είσπραξη της χρηματοδότησης του Δήμου? Ισχύει ότι οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί μέχρι τέλη Γενάρη?


    2)   Ισχύει ότι στο Ά εξάμηνο της θητείας σας έχουν προσληφθεί 20 εργαζόμενοι με «τίτλο κτήσης» στις δομές ΚΔΑΠ-ΩΔΕΙΟ και ΚΑΠΗ? Είναι νόμιμοι τώρα οι τίτλοι κτήσης? Γιατί δεν κάνατε προκήρυξη προκειμένου να αντικατασταθούν τα άτομα που αποχώρησαν από τα ΚΔΑΠ?
    3)   Προ ημερών αναρτήθηκε στην Διαύγεια ένας σκέτος και μάλιστα λάθος και ημιτελής προϋπολογισμός της Κοινωφελούς επιχείρησης.
α.  Πώς ανέβηκε ένας προϋπολογισμός χωρίς εισήγηση και αριθμό απόφασης Δ.Σ. ?Γνωρίζουν τα μέλη το περιεχόμενό του?
β. Γιατί μέχρι και σήμερα δεν έχει καταρτιστεί Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2020 προκειμένου να έρθει για έγκριση στην Οικονομική επιτροπή, ενώ βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Μαρτίου?
γ. Σε κάποιο σημείο των κωδικών εξόδων του Προϋπολογισμού που αναρτήθηκε αναφέρεται ο κωδικός με την ονομασία «Συμμετοχή σε θυγατρικές» και ποσό 2.000 ευρώ, ενώ όπως ενημερώθηκα από τον κ. Ψυλογιάννη ο οποίος ήταν παρών κατά την ψήφισή του δεν υπήρχε κάποιος τέτοιος κωδικός. Πώς προστέθηκε στη συνέχεια? Ενημερώθηκαν τα μέλη για την προσθήκη αυτή και αν ναι πότε ενημερώθηκαν και πώς?
δ. Πληρώθηκαν τιμολόγια χωρίς έγκριση προϋπολογισμού? Μέχρι πότε είναι πληρωμένα τα προγράμματα ΚΔΑΠ και Βοήθεια στο σπίτι?


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

4) Μετά την λήξη των 8μήνων Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ερωτάται η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου να μας ενημερώσει αν υπάρχουν κενά σε ειδικότητες στους παιδικούς σταθμούς και πώς καλύπτονται οι ανάγκες αυτές σήμερα?
5) Ερωτάται η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου να μας ενημερώσει πώς έγινε η ανάθεση των παιδιάτρων στους παιδικούς σταθμούς?
  α. Εφόσον έγινε με απευθείας ανάθεση , για ποιο λόγο συστήθηκε επιτροπή πρόσληψης? Τί έχει συμβεί με την προσφυγή της μιας παιδιάτρου που δεν επιλέχθηκε και κατέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση? Ισχύει ότι για την υπόθεση αυτή έγινε παρέμβαση στην Αποκεντρωμένη για να μην ακυρωθεί η απόφαση του Πνευματικού?

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΉ

6) Ερωτάται η Δημοτική Αρχή, γιατί εφόσον εδώ και 2,5 μήνες έχει γίνει έγκριση της μελέτης για το δασύλλιο της Πενταλόφου και έχει δοθεί και η άδεια για την κοπή των δέντρων από το Δασαρχείο , δεν προχωράνε οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι υπάρχουν στον προϋπολογισμό 40.000 ευρώ για το έργο αυτό?
7) Γινόμαστε δέκτες παραπόνων σχετικά με την αγροτική οδοποιία και στα τρία δημοτικά διαμερίσματα. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η δημοτική αρχή για το παραπάνω θέμα?
8) Μετά την ακύρωση του έργου του Κολυμβητηρίου (900.000 ευρώ), ερωτάσθε πού προτίθεστε να διαθέσετε το ποσό αυτό?
9) Ερωτάται η αρμόδια αντιδήμαρχος γιατί δεν λειτουργούν οι υπόγειοι κάδοι? Συγκεκριμένα από τους 5 υπόγειους κάδους που τοποθέτησε η προηγούμενη δημοτική αρχή λειτουργούν μόνο οι 2.