Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Ανοιχτή επιστολή προς την Πολιτεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές


Ζούμε μια δύσκολη συγκυρία με περιοριστικά μέτρα που μας αναγκάζουν να απομακρυνθούμε από τις εργασίες μας, τους φίλους και τους γνωστούς, τους συμμαθητές και τους συναδέλφου μας. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί σε αυτό το ρευστό, ακόμη, περιβάλλον.
Με κλειστά τα σχολεία, η τηλεκπαίδευση ήταν το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουμε την επαφή μας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές κλήθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν τρόπο επικοινωνίας. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και αναμενόμενες. Θα τις παρουσιάσουμε ψύχραιμα και μία - μία, άλλωστε οι περισσότερες είναι γνωστές σε όλους.
Τα σχολεία δε διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να υποστηρίξει την καθημερινή αλλά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κανένα σχολείο, εκτός αν είχε αναλάβει το ίδιο πρωτοβουλία, δεν διαθέτει εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να καλυφθεί από τα χρήματα της επιχορήγησης χωρίς να λειτουργήσει αυτό εις βάρος άλλων προμηθειών…

Εκπαιδευτικοί και μαθητές, κυρίως οι δεύτεροι, δεν διαθέτουν υπολογιστή που να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ακόμη κι αν διαθέτουν, οι οικογενειακές ανάγκες καθιστούν έτσι κι αλλιώς δύσκολη την ταυτόχρονη χρήση του από όλα τα μέλη.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ στη χρήση παρόμοιων εργαλείων. Όμως ούτε έχουν αναληφθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης στο παρελθόν ούτε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία διδάσκονται στο σχολείο και το μάθημα της Πληροφορικής είναι απόλυτα υποτιμημένο από την Πολιτεία. Τι ειρωνεία αλήθεια! Η Πληροφορική, η επιστήμη που βάλλεται όσο καμιά άλλη στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ανεξαρτήτως κυβέρνησης, σήμερα καλείται να δώσει ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ τη λύση στο πρόβλημα που βιώνουμε…
Πουθενά στον κόσμο δεν είναι δυνατή η χρήση εργαλείων αν δεν γίνει εγκαίρως η στοιχειώδης επιμόρφωση.
Συμπληρωματικά, η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ δείχνει σήμερα τα αποτελέσματά της. Όμως και οι μαθητές μας που έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και πλατφόρμες ζωντανής δράσης, αποδεικνύεται από τις πρώτες μέρες ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τηλεκπαίδευσης.
Μόλις τα προηγούμενα χρόνια, καταργήθηκαν όλες οι υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ., που σήμερα θα μπορούσαν να στηρίξουν τις ανάγκες, υποστελεχώθηκαν, υποβιβάστηκαν, έπαψαν στην πράξη να μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη στήριξη…
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αφέθηκε και αυτό στη μοίρα του, αντί να ενισχυθεί, να αναβαθμιστεί τεχνικά, να στελεχωθεί ακόμη και με νέες προσλήψεις ειδικών, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες. Σήμερα το ΠΣΔ είναι συχνότερα εκτός λειτουργίας και άδικα παλεύουν εκπαιδευτικοί και γονείς να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολλών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας.
Όλοι όσοι ζούμε την εκπαίδευση σημειώναμε τα εγκλήματα που έγιναν στο βωμό της υλοποίησης των μνημονιακών δεσμεύσεων, αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμασταν. Η Παιδεία είχε μπει από όλους σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Στην εκπαίδευση, παρά τις όποιες παρεμβάσεις και προτάσεις μας που ποτέ δεν έχουν ακουστεί σοβαρά από αυτούς που πρέπει, τα λίγα και ελλιπούς περιεχομένου όπως αποδεικνύεται σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα γίνονται σποραδικά για λίγους τυχερούς εκπαιδευτικούς που διψούν να μάθουν και …θα κληρωθούν. Πραγματοποιούνται σίγουρα εκτός ωραρίου διδασκαλίας και με τα έξοδα να βαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με εργαλεία που πρέπει να έχουν οι ίδιοι.
Μην ξεχνάτε ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει διοριστεί για να κάνει μάθημα στην τάξη όπως όλοι οι αυνάδελφοί του σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται φυσιολογικό όμως από κάποιους να είναι ταυτόχρονα γραμματέας, διοικητικός υπάλληλος, φύλακας εγκαταστάσεων και μαθητών, νοσηλευτής αν χρειαστεί, ψυχολόγος, μάστορας, ακόμη και περιηγητής, μέχρι και εστιάτορας (στα δημοτικά). Σήμερα καλείται να γίνει και άριστος γνώστης εξειδικευμένων τεχνολογικών εργαλείων…
Και πλέον, έχουμε μια πανελλήνια ίσως και παγκόσμια πρωτιά: ο Έλληνας εκπαιδευτικός είναι ο μοναδικός δημόσιος λειτουργός που καλείται να εργαστεί με δικό του εξοπλισμό
Μια απαράδεκτη κατάσταση που δεν είναι δυνατό να γίνει πλέον ανεκτή από κανένα!
Σήμερα, με δεδομένη την ανικανότητα ανταπόκρισης με τα δημόσια εργαλεία στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση και τα ανυπέρβλητα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι λύσεις για ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω του ΠΣΔ, η πλατφόρμα για τη σύγχρονη εκπαίδευση που επιλέχτηκε από το Υπουργείο είναι πολύ καλή και δοκιμασμένη. Μπορούσε όμως να αφεθεί στην κρίση της σχολικής κοινότητας η επιλογή και εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης, που έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιούνται ευρύτατα.
Στην ασύγχρονη εκπαίδευση υπάρχει σοβαρή αδυναμία να ανταποκριθούν τα συστήματα του ΠΣΔ, και αυτό το αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί (κυρίως) αλλά και γονείς. Δύσκολα θα προχωρήσει η λύση που προτάθηκε.
Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε και τα εξής:
·               Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουμε την επαφή μας με την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας, χωρίς φυσικά να μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση. Πρέπει να έχει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο στην παιδαγωγική πράξη και να συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία.
·               Καλούμε όλους να σεβαστούν αυτά τα αυτονόητα δεδομένα. Σχεδιασμοί που στόχο έχουν να παγιωθεί σε κανονικές συνθήκες το μοντέλο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα μας βρουν απέναντι.
·               Καλούμε επίσης όλους τους αρμόδιους να αντιληφθούν τις δυσκολίες της ελληνικής οικογένειας και των οικογενειών των εκπαιδευτικών. Να σταματήσουν οι πιέσεις για υποχρεωτική παρουσία των συναδέλφων στα σχολεία. Καμία τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει με βάση την Κ.Υ.Α. Καμία αυταρχική παρέμβαση της Διοίκησης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
·               Τα ΚΕΣΥ, τα ΠΕΚΕΣ, τα ΚΠΕ αλλά και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να λειτουργήσουν με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, αν και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
·               Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι σε επαφή με την Α΄ ΕΛΜΕ, να ενημερώνουν για κάθε φαινόμενο αυθαιρεσίας από πλευρά της διοίκησης.
·               Να εγκαταλειφθούν αν υπάρχουν σκέψεις για νομοθέτηση εν κρυπτώ αλλαγών στο Λύκειο ή στις άλλες βαθμίδες.
·               Κάθε προκλητική συμπεριφορά και προσπάθεια από όπου κι αν προέρχεται θα μας βρει απέναντι!
Χωρίς όμως την πρόταση για λύσεις, αυτή η ανακοίνωση θα ήταν απλά μια παράθεση ιδεών και σκέψεων. Εμείς όμως που ζούμε τα προβλήματα έχουμε τις λύσεις που έχουν πολλαπλώς και εγκαίρως διατυπωθεί.
·               Άμεση στήριξη των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς με όλα τα τεχνικά μέσα και τρόπους που χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σύγχρονης ή ασύγχρονης υποστήριξης.
·               Άμεση ανακοίνωση μείωσης της ύλης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι μαθητές και οι οικογένειές τους να ανακουφιστούν και να συνεχίσουν την προετοιμασία τους.
·               Για τις υπόλοιπες τάξεις, άμεση διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας και έναρξη της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων ώστε σε συνδυασμό με άλλες λύσεις ή όταν ανοίξουν τα σχολεία να μην έχουν κενά στην ύλη ειδικά την επόμενη χρονιά. Ο τρόπος αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών πρέπει να εξεταστεί, όταν θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία.
·               Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή στοχευμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο εκπομπών της εκπαιδευτικής δημόσιας τηλεόρασης, ώστε να εξυπηρετείται ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ακόμη κι αυτών που δεν έχουν την οικονομική άνεση να ανταποκριθούν στις λύσεις που έχουν προταθεί. Το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει τη λειτουργία εκπαιδευτικών καναλιών, που θα προβάλλουν προγράμματα ειδικά για μαθητές όλων των ηλικιών, και θα περιλαμβάνουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα σχετίζονται με τα σχολικά αντικείμενα και με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
·               Το πρόγραμμα της Δημόσιας Τηλεόρασης, στα υπάρχοντα κανάλια ή σε επιπλέον που μπορούν να εκπέμψουν, να προσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Υπάρχει πλούτος καλών ταινιών και εκπομπών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες ανά τάξη και ανά ηλικιακή ομάδα, που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Μετά την κρίση και με το χρόνο να είναι σύμμαχός μας:
·               Άμεση χρηματοδότηση ή ανάλογο συνολικό πρόγραμμα στα σχολεία της χώρας ώστε να έχουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την ισότιμη πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
·               Άμεση χρηματοδότηση ή ανάλογο πρόγραμμα για προμήθεια υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθιέρωση χορήγησης εξοπλισμού σε όλους τους μαθητές κάθε φορά που αλλάζουν βαθμίδα.
·               Να επαναλειτουργήσουν και να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης.
·               Καθολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους ωράριο με ταυτόχρονη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με προσλήψεις προσωπικού. Έχει γίνει στο παρελθόν με αποτελέσματα που σήμερα έχουν σώσει τα προσχήματα…
·               Άμεση στελέχωση των σχολείων με διοικητικούς υπαλλήλους.
Να ευχαριστήσουμε κλείνοντας από καρδιάς όλους όσοι είναι στην πρώτη γραμμή της ιδιότυπης αυτής μάχης και μας παρέχουν το αίσθημα της ασφάλειας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζομένους στην αλυσίδα τροφοδοσίας, ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας.
Εμείς οι κατασυκοφαντημένοι εκπαιδευτικοί στηρίζαμε τόσα χρόνια τους μαθητές μας τόσο στο σχολείο όσο και στα Κοινωνικά φροντιστήρια. Θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε και τώρα στα δύσκολα με κάθε πρόσφορο μέσο, συναισθανόμενοι τις μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές μας πάνω από όλα χρειάζονται τη διδακτική και ψυχολογική υποστήριξη των καθηγητών τους και προσπαθούμε να πάρουμε όλα τα μέτρα ουσιαστικής και έμπρακτης στήριξης στην προσπάθεια που καταβάλλουν.
Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, για όλους μας, προτάσσουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Αναδεικνύουμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης των δημόσιων σχολείων και ταυτόχρονα στεκόμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια, σε κάθε μαθητή μας, που κοπιάζει και αγωνίζεται να αποκτήσει εφόδια για τη ζωή.
Με τα μέσα που διαθέτουμε συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τον παιδαγωγικό μας ρόλο.
Ως εκπαιδευτικοί έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τη δικαιολογημένη ανασφάλεια που υπάρχει, το άγχος και τον φόβο. Στεκόμαστε όρθιοι και αλληλέγγυοι, ώστε να επιστρέψουμε σύντομα στις τάξεις μας!
Αυτές τις μέρες, κι εμείς θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των έκτακτων συνθηκών που βιώνει η πατρίδα μας, όπως κάθε άλλη φορά που κληθήκαμε να το κάνουμε. Θα δουλέψουμε ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ για να μην χαθεί μια χρονιά στο τέλος της για κανένα.
Έστω και από το σπίτι μας...
Για την Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 

     Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας
                                                                                                 
Κων. Κατσαρός                                   Παναγιώτης Κίντας