Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Π. Σκαρμούτσος: "Να επαναδημοπρατηθεί το έργο της μαρίνας Μεσολογγίου"

 

Αγαπητοί συνδημότες,
Η Μαρίνα Μεσολογγίου, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό έργο πνοής για τον Δήμο μας.  Ένα έργο που θα μπορούσε να ενισχύσει το τουριστικό ρεύμα προς την πόλη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας  και νέα εισοδήματα. Δυστυχώς όμως η εταιρία η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου, επί ένδεκα χρόνια, κρατά όμηρο μια ολόκληρη πόλη, αρνούμενη να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Ασχολείται περισσότερο με τις αντιδικίες μεταξύ των μετόχων της, παρά με την κατασκευή και την λειτουργία του έργου. Θα έπρεπε δε να είχε κηρυχθεί έκπτωτη προ πολλού.
Πέραν της εταιρίας, τεράστιες οι ευθύνες και του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου και του Υπουργείου, που ανέχθηκαν για τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση.
Η υπομονή όμως έχει και όρια.

Επειδή :
-Η εταιρία δεν έχει τηρήσει  τις συμβατικές της υποχρεώσεις και μόνο η μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ήταν αρκετή για να κηρυχθεί έκπτωτη.
Αδυνατεί να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους  πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία σύμβαση που υπέγραψε με το Υπουργείο Τουρισμού και κωλυσιεργεί συστηματικά.
-Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της, η εταιρία είναι χρεοκοπημένη. Ο νόμος προβλέπει ότι, όταν τα ίδια κεφάλαια μιας Α.Ε. μειώνονται κάτω από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου, τότε η εταιρία, η θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άμεσα, η κηρύσσει πτώχευση.  Η εν λόγω εταιρία έχει μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και ίδια κεφάλαια αρνητικά πλέον των 900.000 ευρώ με τάση επιδείνωσης. Όσο για τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια.
Ο Δήμος Μεσολογγίου και το Λιμενικό Ταμείο, πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις νόμιμες ενέργειες ώστε η εταιρία να κηρυχθεί έκπτωτη και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία επαναδημοπράτησης του έργου.
Χρόνος για καθυστερήσεις και υπομονή, δεν υπάρχει πλέον, διότι σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες τα Λιμενικά Ταμεία, θα αφαιρεθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση και θα περάσουν σε πρώτο στάδιο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και σε δεύτερο στάδιο, θα πωληθούν σε ιδιώτες, αφού πρώτα μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρίες. 
Εάν συμβούν τα παραπάνω, η επίλυση του θέματος της Μαρίνας Μεσολογγίου θα παραπεμφθεί στις καλένδες και ο Δήμος, εκτός των άλλων, θα χάσει και το ποσό των 262.000 ευρώ, που είναι οι οφειλές της εταιρίας προς το Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου.
Οι καιροί ου μενετοί.

Για την παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»
Παντελής Σκαρμούτσος
                                       Δημοτικός Σύμβουλος                                       
Μεσολόγγι 26/2/2020