Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης του Γιάννη Μακρή την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 ώρα 9 μμ

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης του κ. Ιωάννη Δ. Μακρή την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 9 μμ συνδεόμενοι στην πλατφόρμα Zoom μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/89249382994

χρησιμοποιώντας τον κωδικό: Meeting ID: 892 4938 2994

 Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία από το You Tube χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο:

https://youtu.be/B0IiZIeRkVk

 Μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις  μέσω της ανωτέρω εφαρμογής, μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι από  το σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHNEGZpGneLiBDm3gNzP3o7H0Bv1bOVzPHHxo0UBaTKwKdxQ/viewform?usp=sf_link