Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Δημοτικά έργα

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται τα δημοτικά και περιφερειακά έργα, όχι μόνο στον δικό μας Δήμο ,  αλλά και  σε πολλούς άλλους.

Παρακάτω σας παραθέτω συνοπτικά απόσπασμα εγγράφου που έχει αναρτηθεί στην διαύγεια για το έργο «Έγκριση για την  παράταση της προθεσμίας για το έργο  - επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου – Β΄ φάση»

     1.    Δημοπρασία 29/3/2016

     2.    Υπογραφή σύμβασης 488.755,73 με ΦΠΑ 15/6/2017

     3.    Προθεσμία 16 μήνες , ημερομηνία ολοκλήρωσης  του έργου 15/6/2017    

     4.   1η παράταση μέχρι 30/7/2019

     5.    2η παράταση μέχρι 31/10/2019

     6.    3η παράταση μέχρι 30/6/2020

     7.    4η παράταση μέχρι 31/12/2020

Η εισήγηση του προέδρου της επιτροπής και Δημάρχου κου Κ. Λύρου, ήταν για παράταση έως 31/3/2021, που σημαίνει ότι πιθανότατα θα πάμε και σε νέες παρατάσεις.

Με λίγα λόγια ένα έργο μικρού σχετικά προϋπολογισμού,  πέντε χρόνια μετά την δημοπράτησή του, δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα τελειώσει.  Είναι τραγικό οι συμβάσεις να παρουσιάζουν κενά, οι εργολάβοι να μην πιέζονται , η εκάστοτε δημοτική αρχή να προσαρμόζεται μονίμως στις απαιτήσεις τους και τα έργα να τελειώνουν με την δύναμη της βαρύτητας και μόνο, αν τελικά τελειώσουν.

Με όλα αυτά η προσπάθειά μας για ανακύκλωση στο δήμο και διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή, φαντάζει μάλλον εικονική πραγματικότητα.

Βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα δημόσια έργα, προφανώς δεν εφαρμόζονται στα δημοτικά έργα.

    1. Εάν ένα έργο δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση δεν ξεκινάει, γιατί αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα, κατά κανόνα,  την μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, δικαστικές διαμάχες με τους εργολάβους και αμφίβολη περαίωση.   Ορισμένοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες βεβαίως αρέσκονται να δημοπρατούν έργα χωρίς ευρώ στον προϋπολογισμό τους, απλώς και μόνο για να έχουν να πουν κάτι στις επερχόμενες εκλογές.  Όλοι γνωρίζετε π.χ. πότε ξεκίνησε το έργο του πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου  της Τουρλίδας, πόσες φορές πληρώθηκε και πόσα χρόνια τώρα είναι ημιτελής  και κακότεχνος.

    2. Σε όλα τα έργα πρέπει να ζητούνται εγγυητικές επιστολές, που αφενός αποδεικνύουν την φερεγγυότητα του εργολάβου και αφετέρου εξασφαλίζουν τον Δήμο και την ολοκλήρωση του έργου.

    3. Είναι απαραίτητη η ρήτρα έγκαιρης περαίωσης του έργου, ώστε να μην πηγαίνουμε σε συνεχείς παρατάσεις με φτηνές δικαιολογίες. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δίνονται και κίνητρα στον εργολάβο για την πρόωρη περαίωση του έργου.

    4. Οι πιστοποιήσεις του εργολάβου  δεν πληρώνονται, αν πρώτα δεν ελεγχθεί ότι το πιστοποιούμενο επί μέρους  έργο, έχει όντως εκτελεσθεί και  είναι σύμφωνο με τις τεχνικές  προδιαγραφές που ορίζει η σύμβαση.  Η παραλαβή του έργου με συνοπτικές διαδικασίες μετά την υποτιθέμενη περαίωσή του αποπνέει πολλές φορές … δυσοσμία!

    5. Μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου, ο εργολάβος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του έργου για κάποια, εκ των πρότερων συμφωνημένη  περίοδο που αναγράφεται στην σύμβαση, διότι πολλές φορές αμέσως μετά την παραλαβή, αρχίζουν τα προβλήματα και πληρώνει ο δήμος τις κακοτεχνίες του εργολάβου.

    6. Τα συνεργεία των διαφόρων εταιριών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας,  που σκάβουν δρόμους και πλατείες, θα πρέπει να παραδίδουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν, με ποινή για τις κακοτεχνίες τους.

     7. Είναι αυτονόητο ότι εκπτώσεις της τάξης του 5% και του 10% και αναθέσεις  χωρίς διαγωνισμό  μυρίζουν διαπλοκή και σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτές.

Ανακοινώθηκε ότι στις 21/7/2020 θα δημοπρατηθεί το έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που ανήκει στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις,  «Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας». Ελπίζουμε  να τελειώσει έγκαιρα και να μην είναι υπό κατασκευή για κάποια χρόνια, αχρηστεύοντας την περιοχή που υποτίθεται ότι θα αναβαθμίσει.

Και για να μην ξεχνάμε, το σχέδιο της ΟΧΕ, περιλαμβάνει τα έτη 2014-2020, το πρόγραμμα ανακοινώθηκε το 2016 και δυστυχώς μέχρι τώρα οι προκηρύξεις που έχουν γίνει είναι ελάχιστες και πέραν των υποδομών υπάρχουν προγράμματα, για την αγροτική και αλιευτική παραγωγή, το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη κλπ. για τα οποία δεν έχουμε δει  τίποτα.  Ήδη ξεκινήσαμε στραβά και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και συνεχής παρακολούθηση. 

Κε Λύρο, είστε μηχανικός και  αυτά τα πράγματα τα ξέρετε καλύτερα από μένα.  Ξέρετε επίσης ότι ο δήμος μας δεν είναι πλούσιος και πρέπει το κάθε ευρώ που δαπανά να πιάνει τόπο και να μην σπαταλιέται χωρίς λόγο. Πρέπει  να ελέγξετε, πόσα από τα παραπάνω εφαρμόζονται και να κάνετε κανόνα για όλα τα έργα την υπογειοποίηση των πάσης φύσεως καλωδίων. Το ξεκινήσατε με την Πλώσταινα, και μπράβο σας που κάνατε το αυτονόητο, ελπίζω να το συνεχίσετε και με τα υπόλοιπα έργα. 

Θα πρέπει να παρεμβαίνετε και στα έργα που εκτελεί η περιφέρεια, ώστε να εκτελούνται με τους κανόνες της διαφάνειας, της φερεγγυότητας,  της άρτιας εκτέλεσης και της έγκαιρης περαίωσης.   

Θέλω να ελπίζω ότι θα ασχοληθείτε με την ουσία των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα δημοτικά έργα και επιτέλους θα θέσετε τους σωστούς κανόνες στην εκτέλεση τους, για το καλό όλων μας.  

Αν το επιχειρήσετε θα έχετε την πλήρη συμπαράστασή μας, γιατί θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του δήμου μας, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές ματαιοδοξίες .

 

Παντελής Σκαρμούτσος

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία για το μέλλον»