Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

«Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμπαρίσταται στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας για την παραμονή του Τμήματος στο Αγρίνιο »

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί για ακόμη μια φορά να εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας που επιθυμούν την παραμονή του Τμήματος στο Αγρίνιο. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στην αγωνία όλων των φορέων της περιοχής και στη συστράτευση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και το ρόλο των Πανεπιστημίων στη διαδικασία αυτή.

 Σε όλο τον κόσμο η ανάπτυξη και η οργάνωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων έχει κύρια αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά και ερευνητικό και όχι πελατειακό και ωφελιμιστικό στόχο συγκεκριμένων προσώπων που αξιοποιούν τη θέση ή το ρόλο που τους παρέχει η πολιτεία και η κοινωνία σαν εργαλείο ανέλιξης και καταξίωσης κοινωνικής ή και πολιτικής. Θυμίζουμε το περιβόητο Σχέδιο Αθηνά, που στο τέλος πολλά τροποποιήθηκαν, πολλά εξαφανίστηκαν, αλλά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και τον ανάδελφο νομό Αιτωλοακαρνανίας κανείς δεν νοιάστηκε και κανείς δεν πρότεινε ότι η παραμονή του αποτελεί έναν δυτικό αναπτυξιακό πόλο.

 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, χρόνια τώρα, συμμετέχει ενεργά στη διασύνδεση της έρευνας και της γνώσης, προσφέρει εκπαίδευση σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις της περιοχής, κάνοντας κοινές δράσεις, πρωτοβουλίες, προγράμματα, μελέτες και άλλα, που η εμβέλειά τους πέρασε από τα σύνορα της χώρας.

 Με γνώμονα το πόσο σημαντική είναι η γενικότερη διασύνδεση των πανεπιστημιακών τμημάτων με τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις θεωρούμε ότι η λειτουργία των τμήματος Ιστορίας  - Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο μπορεί να συμβάλει στην:

-  Ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορία της ευρύτερης περιοχής, καταστώντας το νομό ως πόλο έλξης επιστημονικής έρευνας,  επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσέλευσης τουριστών.

-  Προσφορά δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών του τμήματος σε πανεπιστημιακές ανασκαφές και μελέτες σε συνέργεια με τοπικούς συλλόγους και φορείς με σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της Αιτωλοακαρνανίας.

-  Συνεργασία των πανεπιστημιακών τμημάτων με τοπικούς συλλόγους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον πανεπιστημιακό και επαγγελματικό τομέα.

-  Προσέλευση τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών στο Αγρίνιο.