Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό εισόδημα για επανασύνδεση παροχής στην οποία έγινε διακοπή ρεύματος μέχρι 30/6/2018


Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου γίνεται  γνωστό ότι: « Η  υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 474/τ.Β΄/14-2-2018 των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ ΥΠΕΝ/ΥΠΓΡ/43213/6382 (Φ.Ε.Κ. 2752/τ.Β’ 10-7-2018) και δίνει την δυνατότητα στήριξης καταναλωτών  με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 30/06/2018 και την επανασύνδεση τους στην παροχή ρεύματος.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 ευρώ έως το 30%.
Η κατάθεση των αιτήσεων  με τα δικαιολογητικά  γίνεται  στο  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 στο Ισόγειο) Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2631363426/2631363417 από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και προωθείτε στην ειδική επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ 5235/343/26-3-2018 Απόφαση Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με σκοπό  οι δικαιούχοι να λάβουν το ειδικό επίδομα και να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1: Δήλωση Εισοδήματος (Ε1)
2: Εκκαθαριστικό
3: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
4: Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου
    Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α)
5: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6: Γνωμάτευση Πιστοποίησης ΚΕΠΑ
7: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή
    Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται
    η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

Η Προϊσταμένη

Ζαΐμη Ευστρατία