Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Δημοτικές Αλυκές Τουρλίδας: Παραδίδεται ένα νέο αναπτυξιακό και ξεχρεωμένο «εργαλείο» στους δημότες
     Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενέκρινε κατά την τελευταία συνεδρίαση τον Ισολογισμό Λήξης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Τουρλίδας Μεσολογγίου.
   Η «Έγκριση Ισολογισμού Λήξης εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Τουρλίδας Μεσολογγίου», ολοκληρώνει μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκίνησε το 2010. Με την έγκρισή της δε από το Δημοτικό Συμβούλιο, δικαιώματα χρήσης, εγκαταστάσεις και μηχανήματα περιέρχονται  πλέον πλήρως στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

   Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως η δημοτική αρχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες αλλά και ενεργώντας συντονισμένα, κατάφερε να ξεχρεώσει την Δημοτική Επιχείρηση των Αλυκών Τουρλίδας, καλύπτοντας υποχρεώσεις πολλών ετών που έφταναν στο ύψος των 900.000 ευρώ.  Αποκατέστησε την περιουσία των δημοτών και ετοιμάζεται να παραδώσει ένα νέο αναπτυξιακό «εργαλείο». Η αναβάθμιση του χώρου έχει ήδη ξεκινήσει με την πλήρη ανακατασκευή κτηρίου που θα φιλοξενήσει το Μουσείο Άλατος, ενώ άμεσα θα προχωρήσουν άλλες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής («τηγάνια», παραδοσιακά εργαλεία συλλογής άλατος) καθώς και των δυνατοτήτων της για αναψυχή. Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα δημοπρατηθεί το κατάστημα των Αλυκών, καθώς εξέλειπε πλέον κάθε ανασταλτική διαδικασία.
   Ολοκληρώνοντας δε την εισήγησή του ο Νίκος Καραπάνος απευθύνθηκε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους ζητώντας στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους για την καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής.