Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

Ποιά Βάλβειο θέλουμε


 

Συμπληρώνουμε ως ομάδα «Φίλοι της Βαλβείου Βιβλιοθήκης Μεσολογγίου» ΦΒΒΜ δύο (2) χρόνια προσπαθειών ενίσχυσης της Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας και μια αποτίμηση πρέπει μάλλον να συμπεριλάβει όχι μόνο τα πεπραγμένα αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Μια από σημαντικότερες πρωτοβουλίες μας είναι η οργάνωση του δικτύου Εθελοντών της Βαλβείου για την καλοκαιρινή εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης για τα έτη 2017 και 2018. Παρόλα αυτά που βρισκόμαστε;
Εδώ και αρκετά χρόνια έχει επανεκτιμηθεί διεθνώς ο ρόλος των βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις μετασχηματίζονται όλο και περισσότερο σε κέντρα πολιτισμού, εκδηλώσεων και πληροφόρησης χρήσιμα σε νέους, εφήβους, ενήλικες. Προωθούν έτσι μαζί με την αξία της βιβλιοαναγνωσίας, πολιτιστικές και παιδαγωγικές δράσεις, καλύπτουν ανάγκες που έχουν σχέση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων και γίνονται πυλώνες επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής για τους δημότες μιας πόλης. Ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τους εγγεγραμμένους χρήστες τους και την κίνηση του υλικού τους. Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά επιτυχημένο και πρωτοποριακό παράδειγμα είναι αυτό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.

Η Βάλβειος σήμερα
Δυστυχώς η Βιβλιοθήκη μας σε αντίθεση με αυτές των γειτονικών πόλεων - της Ναυπάκτου και του Αγρινίου - δεν έχει προσεχτεί εδώ και πολλά χρόνια από τις διάφορες δημοτικές αρχές. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια δεν έχει ανανεώσει το υλικό της ενώ δεν έχει και επαρκείς υποδομές σε κτίριο και προσωπικό για να λειτουργήσει όπως απαιτείται και να μεταβεί στη νέα εποχή.
Στο Βυρώνειο κτίριο που στεγάζεται δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι ούτε για τα βιβλία της αλλά ούτε και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στις σύγχρονες βιβλιοθήκες. Το Φθινόπωρο του 2016 με εθελοντική δουλειά και παρέμβαση των ΦΒΒ αναδιαμορφώθηκε ο υπάρχων χώρος για να μπορούν να διοργανώνονται εκδηλώσεις, όπως η Λέσχη Ανάγνωσης που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Καταφέραμε και διαμορφώσαμε μικρό χώρο στην είσοδο του κτιρίου για το παιδικό βιβλίο ο οποίος είναι φανερό ότι είναι ανεπαρκής. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν προχώρησε η περαιτέρω διαμόρφωση των υπόλοιπων χώρων σε χώρους αναγνωστηρίων, εκπαίδευσης και θέσεων υπολογιστών, παρά τη διάθεση μας να βοηθήσουμε.
Η Βάλβειος σήμερα δεν έχει ακόμα κατάλογο βιβλίων περασμένο με σύγχρονο λογισμικό ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέσω του Διαδικτύου. Επίσης δεν υπάρχει αυτόνομη ψηφιακή παρουσία της Βιβλιοθήκης με ιστοσελίδα στο Ίντερνετ. Ο κατάλογος των βιβλίων δεν είναι έτοιμος και δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμα από την παλιότερη έκδοση. Δώσαμε υπόσχεση ότι σύντομα οι ΦΒΒ και άλλοι εθελοντές δημότες θα αναλάβουμε τελικά μόνοι μας να πραγματοποιήσουμε το έργο, να ετοιμάσουμε τον ηλεκτρονικό κατάλογο και να τον αναρτήσουμε σε μια λειτουργική σύγχρονη ιστοσελίδα.
Αλλά και το υλικό 15.000-17.000 περίπου τόμοι είναι ποσοτικά και ποιοτικά ελλιπές. Η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να ανανεώσει το υλικό της με νέα βιβλία, κλασσικά έργα, αλλά και με βιβλία από άλλες θεματικές ενότητες όπως τεχνικές ειδικότητες, περιβάλλον, και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Υποδομές για το μέλλον και ... όραμα
Σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, απαιτούνται ξεχωριστοί χώροι για αναγνωστήριο, χώρος παιδικού βιβλίου, θέσεις εργασίας με υπολογιστές, και αποθήκης. Επίσης και χώρος για εκδηλώσεις, ημερίδες, προβολές του Κέντρου Πληροφόρησης ενσωματωμένου ως βασικό συστατικό τομέα μιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης.
Με βάση τα παραπάνω οι χώροι στο υπάρχων κτίριο αλλά και του παλιού κτιρίου της Βαλβείου είναι ανεπαρκείς. Συνεπώς είναι επιτακτική η εύρεση κατάλληλου κτιρίου εγγύτερα στο κέντρο της πόλης για την μετακίνηση της Βιβλιοθήκης. Με κατάλληλη επιλογή και αξιοποίηση-μετατροπή υπαρχόντων ιστορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στην πόλη του Μεσολογγίου μπορούμε να καλύψουμε τις παραπάνω απαιτήσεις. Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης από τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ – κι όχι μόνο - για να υλοποιηθούν τα ανωτέρω αλλά πρέπει να δράσουμε άμεσα.
Η ενίσχυση επίσης του προσωπικού με επιπλέον υπάλληλους πτυχιούχους βιβλιοθηκονομίας (ΠΕ) κρίνεται αναγκαία. Με την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται ανάγκες και οργανωτικές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να καλύπτονται από τον υπάρχοντα μοναδικό υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Η επέκταση του ωραρίου και η διαθεσιμότητα της Βαλβείου σαν χώρος μελέτης αλλά και δραστηριοτήτων προέχουν.
Για τη νέα χρονιά άμεση είναι η ανάγκη να φτιάξουμε και να ξεκινήσουμε το επίσημο πρόγραμμα της Βαλβείου Βιβλιοθήκης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: παιδικό βιβλίο, εργαστήρια για παιδιά-εφήβους, ενημερώσεις των πολιτών από επιστήμονες και άλλους ειδικούς για διάφορα θέματα επικαιρότητας και καθημερινότητας. Σκόπιμο είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα για την δημιουργία αρχείων και συλλογών σε άλλα είδη/τεκμήρια εκτός των βιβλίων για παράδειγμα περιοδικών τοπικής ή πανελλήνιας έκδοσης, ψηφιακών συλλογών αντικειμένων λαογραφικής ή τοπικής αξίας π.χ μουσικά αρχεία, φωτογραφίες κ.α. Το ίδιο ισχύει και για το πεπαλαιωμένο και σπάνιας αξίας υλικό της Βαλβείου (Ιστορική Συλλογή) όπου είναι σκόπιμη η ψηφιοποίησή του. Έτσι θα διατηρηθεί και θα μπορεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο σε ευρύτερο κοινό.
Μπορούμε;
Όπως έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα έχουν κινητοποιηθεί δημότες με ενδιαφέρον να προσφέρουν εθελοντικά. Εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, νέοι έχουν υλοποιήσει μέχρι στιγμής τα προγράμματα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ως ΦΒΒ δεσμευτήκαμε για τη στήριξη της Βιβλιοθήκης σε επίπεδο εθελοντών για διάφορες ανάγκες και δράσεις, συνεργαζόμαστε μαζί με την ομάδα της Λέσχης Ανάγνωσης. Τα επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες πόλεις της Ελλάδας μας δείχνουν το δρόμο και αντιμετωπίζουν κάθε δύσπιστη απορία. Υπάρχουν οι πόροι, μιας και δεν απαιτούνται πολλά χρήματα αλλά οργάνωση και όρεξη για δουλειά. Η κοινότητα των μελών των ΦΒΒ και των συνεργαζόμενων εθελοντών θα κινητοποιηθεί για να μην πάει χαμένη η προσφορά τους .
Μπορεί το Μεσολόγγι να αποκτήσει τέτοια Βιβλιοθήκη; Περισσότερο ενδιαφέρον από τους υπεύθυνους χρειάζεται και γρήγορες διαδικασίες. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την ομαδική δουλειά και την ενημέρωση στους συμπολίτες μας για την ευκαιρία που αξίζουμε.
Ένα δώρο στη μεσολογγίτικη κοινωνία και στα νιάτα της που αξίζουν μεταγγίσεις παιδείας και οράματος για το μέλλον.

Εκ μέρους των Φίλων Βαλβείου Βιβλιοθήκης
Γιάννης Γεωργιάδης
Βαγγέλης Ζαντές
Ιάκωβος Παλαιολόγος
Νίκος Σταμάτης