Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ερωτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο 21-12-2018


  1. Σχετικά με τις εξοφλήσεις των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους μέσω των διαταγών πληρωμής που οι τελευταίοι επιλέγουν  ( εργολάβοι, προμηθευτές κλπ ) θα θέλαμε να μας ενημερώσετε,
    1. Εξαντλείτε τα ένδικα μέσα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία;
    2. Συνοδεύονται οι εν λόγω υποχρεώσεις πάντα  από βεβαιώσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας που πιστοποιούν τη δαπάνη ή σε ορισμένες από αυτές υπογράφουν μόνο οι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και συγκεκριμένα ο κ. Καρβέλης ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και ο κ. Σκαρμούτσος ως Πρόεδρος του ΝΠ Πνευματικού και Αθλητικού Κέντρου, στις περιπτώσεις που αφορούν το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο.
  2. Αληθεύει ή όχι ότι οι ανείσπρακτες οφειλές στην ΔΕΥΑΜ αγγίζουν τα 8εκ € όταν στα τέλη του 2014 ήταν περίπου 5εκ €; Τί έχετε να πείτε στους δημότες όταν σε μελλοντικό χρόνο, ιδιαίτερα στους συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους,  αναγκαστούν να επωμιστούν μέρους του δημιουργούμενου χρέους λόγω της δικής σας πολιτικής;
  3. κ. Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, πρόσφατα αναθέσατε με απόφασή σε προμηθευτή τη συντήρηση γηπέδων. Ποιος υπογράφει τη σχετική μελέτη-τεχνική περιγραφή η οποία αποτυπώνεται στην απόφαση με αριθμό 4089/11-12-2018. Σημειώνω ότι ακόμα μας χρωστάτε τα σχετικά στοιχεία για το θέμα που ζητήσαμε με αίτησή μας στις 23-10-2018.
Κων/νος Γιαννόπουλος
Σπύρος Διαμαντόπουλος
Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι.Π. Μεσολογγίου