Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Η σύζυγος του Αντιπροέδρου της ΔΕΑΥΜ κ. Γ. Κοντογιάννη και η κόρη του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπ. Ψιλογιάννη, προσελήφθησαν ως φύλακες Μουσείων στο Πνευματικό Κέντρο!Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου κ. Αναστάσιος Σκαρμούτσος, για μια ακόμη φορά – κατ’ εντολήν βέβαια άνωθεν – συνεχίζει να προκαλεί με τις σκανδαλώδεις αποφάσεις του. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 407/5-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΓΚΟΚΨΝ-6ΕΧ) απόφασή του προσλαμβάνει οκτώ (8) άτομα για την φύλαξη των Μουσείων του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου! Με δέσμευση πίστωσης 12.000 ευρώ και με απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στη φύλαξη Μουσείων στο Νομικό Πρόσωπο…
Οι συγκεκριμένοι, με βάση την διατεθείσα πίστωση, πιθανότατα θα απασχοληθούν, το πολύ τρεις (3) μήνες, μεσούσης δηλαδή της προεκλογικής περιόδου.

Το εξόχως προκλητικό στην όλη υπόθεση – πέραν της πιστοποίησης των ως άνω ατόμων ως φυλάκων και των όποιων προβλημάτων θα προκύψουν στην πληρωμή τους – είναι ότι μεταξύ των προσληφθέντων είναι η σύζυγος του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΜ κ. Γ. Κοντογιάννη και η κόρη του πρώην Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού κ. Σπ. Ψιλογάννη!
Τέτοια “αξιοκρατία” μόνο η απερχόμενη και πανικόβλητη Δημοτική Αρχή μπορούσε να διαπράξει. Εξάλλου, εφαρμόζει με πιστό τρόπο την πρακτική του βολέματος των δικών της παιδιών, συγγενών τε και φίλων. Επιτέλους υπάρχει κάποιος που μπορεί να βάλει φρένο σ’ αυτό τον προκλητικό κατήφορο; (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, Δικαστικές Αρχές).

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»