Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Προτάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, προτάσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια


Σε κλίμα γόνιμου διαλόγου, ουσιαστικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού, στο Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019 συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Οι πυλώνες πάνω στους οποίους κινηθήκαμε είναι η υγεία (σωματική ακεραιότητα πολιτών), η παιδεία (σχολεία), ο σχεδιασμός (μελέτες), η καθε-μερα (καθημερινότητα). Στόχοι μας η ασφάλεια των πολιτών, η βελτίωση της κάθε γειτονιάς, οι μελέτες που θα αποτελέσουν εργαλείο για χρηματοδοτήσεις, οι αποκαταστάσεις προβλημάτων που χρονίζουν. Οι προτάσεις περιέχουν άμεσα έργα, μικρά έργα, μεγάλα έργα. 

Ενόψη της ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά προγράμματα των νομικών προσώπων του Δήμου, μετά από τις διαβουλεύσεις (συναντήσεις γειτονιάς) που έγιναν την περίοδο Φεβρουάριος-Μάιος 2019, τις επιτόπιες αυτοψίες και συναντήσεις με κατοίκους την περίοδο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019, τις προτάσεις των συμβούλων του Συμβουλίου Κοινότητας, τα αιτήματα που έχουν πρωτοκολληθεί και φτάσει σε εμάς την περίοδο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, προχωράμε στις εξής προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο:


Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΣ Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Α/Α. Όνομα έργου
Τεκμηρίωση/Βαθμός Προτεραιότητας/Κατηγορία
1.    Κατασκευή νέων αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο (Παλαμαϊκή)
Το μόνο σχολείο σε όλη την Κοινότητα που στεγάζεται σε toll. 
2.            Διανοίξεις δρόμων (Αιτήσεις πολιτών στην υπηρεσία)
Εφαρμογή σχεδίου πόλεως και όπου απαιτούνται τροποποιήσεις. 
3.            Διάνοιξη κεντρικών δρόμων:
-μπροστά από Κήπο Ηρώων μέχρι Δυτική περιμετρική και βόρεια. 
-οδός Μάνας (διαμόρφωση, ολοκλήρωση)
-2 κεντρικές 16μετρες αρτηρίες Λεωφ. Ειρήνης μέχρι διώρυγα
-Από 6ο Δημοτικό μέχρι διώρυγα
Κυκλοφοριακή αναπνοή της πόλης. Πλέον οι οδοί αυτοί συγκεντρώνουν μεγάλη κίνηση τις ώρες αιχμής εξαιτίας των νέων σχολείων. 
4.            Δρόμος προς το Πανεπιστήμιο 
Σύνδεση της πόλης με το Πανεπιστήμιο, γρήγορη και ασφαλής μετάβαση  φοιτητών και εργαζομένων, αναβάθμιση περιοχής
5.            Καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Ασφάλεια πολιτών και διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων
6.            Επέκταση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Αιτήσεις πολιτών στην υπηρεσία. 
Ανάγκη για αίσθημα ασφάλειας 
7.            Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού 
Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπών με LED. Ανάγκη για αίσθημα ασφάλειας, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. 
8.            Σήμανση σε σταυροδρόμια: στα νέα σχολεία του Συνοικισμού, στην περιοχή του  6ου Δημ. Σχολείου,  σε όλα τα νεόδμητα Σχολεία της Καλλονής- Μάνας  - Αγ. Δημητρίου 
Ασφάλεια πολιτών
9.            Σήμανση σε όλες τις   διασταυρώσεις. (παράδειγμα περιοχή Ανατολικά Αλίπεδα σε συγκεκριμένα σημεία έξοδος προς οδό Σπ. Τρικούπη)

Ασφάλεια πολιτών
10.          Ενδεδειγμένο μέσο για μείωση ταχυτήτων μπροστά σε σχολεία (6ο δημοτικό σχολείο, 2ο Λύκειο)
Επειδή τα σαμαράκια απαγορεύονται σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, υπάρχουν και άλλα μέσα για μείωση της ταχύτητας όπως: γραφή στο οδόστρωμα, προειδοποιητικοί φωτεινοί σηματοδότες, καθρέφτες σε στροφές
11.          Πεζόδρομος μπροστά από 1ο Δημοτικό Σχολείο
Ασφάλεια πολιτών
12.          Προστατευτικά κιγκλιδώματα 
Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα. Παράδειγμα: Αγροτικός δρόμος κοντά σε κόμβο Χαλαζιά
13.          Ρείθρα στην περιοχή Αλμυράκι
Κάθε φορά που βρέχει, λόγω της υψομετρικής διαφοράς, αλλά και της έλλειψης χώρου για την απορροή των υδάτων, η περιοχή πλημμυρίζει. 
14.          Επισκευή εξωτερικών γηπέδων μπάσκετ (Αλμυράκι, Φιλοθέη, Αγριλιά)
Επικίνδυνες υπάρχουσες κατασκευές. Χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. 
15.          Ασφαλτόστρωση δρόμων. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτών στην υπηρεσία. Μελέτη-Κατασκευή έργου
Αποφυγή ατυχημάτων, φθορές ποδηλάτων και αυτοκινήτων. Να γίνει παράλληλα πρόβλεψη για όμβρια και αποχέτευση. Καλύτερα να γίνουν λίγοι δρόμοι, αλλά να ολοκληρωθεί σωστά το έργο.
16.          Εξοπλισμός αναβάθμισης στάσεων. Επέκταση στάσεων στη νέα πόλη (σε λεωφόρους κοντά σε νεόδμητα και παλιά  Σχολεία)
Οι στάσεις των λεωφορείων είναι ετοιμόρροπες, σε μερικές περιπτώσεις σπασμένες ή ανύπαρκτες. 
17.          Ονοματοδοσία οδών, αριθμοδοσία και τοποθέτηση πινακίδων 
Εδώ προτείνεται η ονοματοδοσία να είναι στα ελληνικά, με αντίστοιχη απόδοση στα αγγλικά, καθώς και κάτω από το όνομα να αναγράφεται η ιδιότητα του προσώπου. Καλό παράδειγμα περιοχή: Ανατολικά Αλίπεδα
18.          Χρήσεις γης - Τοπικό χωρικό σχέδιο - Καταγραφή δημοτικής περιουσίας
Κατηγορία μελέτες. Απαραίτητο εργαλείο σχεδιασμού και επενδύσεων (π.χ. Για ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, βιομηχανικές μονάδες, αγροτουρισμό, αγροτική γη, νέοι οικισμοί κλπ)
19.          Κυκλοφοριακή μελέτη (ολιστική παλιάς και νέας πόλης)
Κατηγορία μελέτες.
20.          Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων
Κατηγορία μελέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθεί η ανακύκλωση και να υπάρξει λύση και με τον ΧΥΤΑ
21.          Διαμόρφωση πλατειών. Προτάσσεται η πλατεία στον Κοινόχρηστο Χώρο  Κ.Χ μπροστά στο 6ο Δημοτικό Σχολείο
Οι αδιαμόρφωτες πλατείες είναι πολλές. Προτείνουμε κάθε χρόνο να μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα και να ολοκληρώνεται τουλάχιστον μία. Έτσι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να μιλάμε για κέντρα γειτονιάς. 
22.          Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων: πρώην Βαλβείου Βιβλιοθήκης, κτιρίου οικίας Παλαμά, Τρικούπειο Πολιτιστικό κέντρο, Πέτρινο Δημαρχείο, πρώην κτίριο Νοσοκομείου
Προτάσσουμε την ένταξη των δημοτικών κτιρίων σε προγράμματα αποκαταστάσεων κτιρίων. 
Κατηγορία Μελέτη και υλοποίηση. Για όσα κτίρια δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες, να ξεκινήσει η εκπόνησή τους. 
23.          Κληροδότημα Κυριαζή (πρώην δεύτερο Γυμνάσιο)
Άμεση εκκίνηση του κληροδοτήματος για την στέγαση του καλλιτεχνικού γυμνασίου. Η στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στο συγκεκριμένο ακίνητο έχει αποφασιστεί σε προγενέστερα Δημοτικά Συμβούλια. Κατηγορία μελέτη και υλοποίηση. 
24.          Γεφυράκια (διαπλάτυνση) - σκέπασμα- κατασκευή πλακοσκεπείς οχετούς (πίσω από το Γηροκομείο
Ασφάλεια πολιτών σε μετακινήσεις. Ειδικά πίσω από το γηροκομείο που χρειάζεται να περάσει το αστικό ΚΤΕΛ για την μεταφορά των μαθητών, το λεωφορείο δεν χωράει πάνω στο γεφυράκι, με αποτέλεσμα να χτυπά πάνω στις προστατευτικές μπάρες. 
25.          Παιδική χαρά σε Αγριλιά και Καλλονή 
Ψυχαγωγία πολιτών
26.          Κατασκευή   τριών βασικών τεχνικών έργων  στην νέα πόλη (Καλλονή –Μάνα) με στατική επίλυση πλακοσκεπούς  οχετού. Αυτά είναι η   κυκλική – ρυθμιστική γέφυρα και πεζογέφυρα  της Καλλονής στο δρόμο της διώρυγας που οδηγεί στα νεόδμητα  Σχολεία). Επίσης  ένας πλακοσκεπής οχετός στη διώρυγα πίσω από το Γηροκομείο που αναφέρθηκε και παραπάνω
Δίνουμε προτεραιότητα  στην κατασκευή τριών τεχνικών έργων   για να είναι προσβάσιμα όλα τα επτά σχολεία της νέας πόλης με επέκταση της γραμμής ΚΤΕΛ ή με διαδρομή Mini –bus. 
27. ΔΑΚ - Αθλητικές εγκαταστάσεις
Μελέτη - Κατασκευή. Έργο άμεσης προτεραιότητας αφού το γήπεδο χρησιμοποιείται καθημερινά και είναι δείγμα πολιτισμού, μέρος ψυχαγωγίας 
28. Αντιπλημμυρικά έργα
Για την θωράκιση όλης της Κοινότητας Μεσολογγίου. Μελέτες - Κατασκευή (αναζήτηση των αρμόδιων για χρηματοδότηση)
29. Αγορά νέου ακινήτου για Νεκροταφείο 
Νέος κανονισμός για να προβλεφθούν και οστεοφυλάκιο καθώς και νέο καθεστώς για αγορά των τάφων. 
30. α)Αποκατάσταση οδού  μπροστά από το παλαιό Υδραγωγείο της πόλης
      β) η άρση της επικινδυνότητας στο δρόμο (οδός Πλευρώνος) που ενώνει τον οικισμό με την πόλη. Περιοχή Νέα Υδραγωγεία.  
Οι κάτοικοι βγαίνουν από τα σπίτια τους σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αφού αυτός ο δρόμος είναι έξοδος, είσοδος στην εθνική οδό και τα οχήματα κινούνται χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα και υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν μέσα στο κανάλι.  Έχουν γίνει δεκάδες ατυχήματα. 


Προς ΔΕΥΑΜ 

1.    Ύδρευση
Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και μολυβδοσωλήνων του δικτύου. Υγεία των δημοτών, απώλειες νερού, ενέργειας.
 Επέκταση του  δικτύου ύδρευσης στην νέα πόλη. Το δικτυο της πόλης του Μεσολογγίου δεν έχει αλλάξει από την πρώτη κατασκευή του, δηλαδή από το 1968, και εμφανίζει μια σειρά πολλών προβλημάτων. 
2.            Αποχέτευση
Επέκταση στις περιοχές που δεν υπάρχει (Καλλονή, Μάνα,  Αγριλιά, Τριλάγκαθα, Νέα Υδραγωγεία). Υγεία των κατοίκων, μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, απομάκρυνση ομβρίων υδάτων
3.            Κατασκευή αγωγών ομβρίων
Στις περιοχές που δεν υπάρχουν. Αντιπλημμυρικό έργο, καταπολέμηση κουνουπιών, στάσιμα νερά
SOS περιοχές: Καλλονή, Άγιος Δημήτριος
4.            Κατασκευή δικτύου άρδευσης σε παλιά και νέα πόλη  (έργα υποδομής).
Υδροδότηση από το παλιό υδραγωγείο Μεσολογγίου (νέα υδραγωγεία),  τα υπάρχοντα πηγάδια στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου της νέας πόλης και τις αρδευτικές διώρυγες)
5.            Αγωγοί ομβρίων στις  οδούς
 α) Γοργοποτάμου (Καλλονή)   
β) Τσακμακλέϊκα (Καλλονή)
γ) Άγιος Δημήτριος
Άμεσος και διαρκής Κίνδυνος πλημμύρας. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν βάλει δικούς τους σωλήνες με μηχανική υποστήριξη για να βγάζουν τα νερά, αφού κάθε φορά που βρέχει έστω και λίγο, πλημμυρίζουν τα υπόγεια τους. 

Προς Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

1.    Σχεδιασμός Λιμανιού, καθορισμός χρήσεων (master plan)
Εργαλείο σχεδιασμού και επενδύσεων (π.χ. Για υδατοδρόμιο, για ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Ναυτικού ομίλου)
2.            Αναμόρφωση αιγιαλού-παραλίας Τουρλίδας
Έργο πνοής για το Μεσολόγγι, αφού η μόνη παραλία του είναι η περιοχή της Τουρλίδας. Επισκευή επικίνδυνων κατασκευών (τσιμέντα στον αιγιαλό του δυτικού βραχίονα της παραλίας)
3.            Δασάκι λιμανιού Φωτισμός και απαγόρευση παρκαρίσματος εντός
Μία όαση στο λιμάνι μας, που οφείλει να ενισχυθεί με επαρκή φωτισμό, ώστε να αποτρέπονται οι παραβατικές συμπεριφορές και να μην επιτρέπεται το παρκάρισμα εντός του χώρου του. 

Λοιπά προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις προς Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
1.    Ενεργειακές Κοινότητες από τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ
Οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος
2.            Αποκατάσταση Λιμνοθάλασσας Πλώσταινας
Αλλαγή μικροκλίματος, αποφυγή οσμών, υγεία πολιτών. Έκφραση συγκεκριμένης βούλησης του Δήμου για το θέμα της αποκατάστασης της λιμνοθάλασσας
3.            Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ –ΟΤΕ σε παλιά και νέα πόλη  (έργα υποδομής), και σε όλα τα νέα έργα.
Εξασφάλιση ότι σε κάθε έργο θα προβλέπεται και η υπογειοποίηση
4.            Θεματικό Πάρκο στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Κατηγορία Μελέτη και εν συνεχεία υλοποίηση. Εμπεριστατωμένη πρόταση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο στεγάζεται στην ευρύτερη γειτονιά του Τρικουπείου, στο κτίριο του ΟΣΕ. 
5.            Οικοδομικές άδειες σχολείων 
Ωφέλιμο θα ήταν να ενεργοποιηθούν τα Ιδιωτικά Τεχνικά Γραφεία της πόλης μέσω ΤΕΕ . Έκαστο να συντάξει και να κάνει δωρεά μια μελέτη και ο δήμος να εντάξει ένα κονδύλι για τα αναλώσιμά τους  (χαρτί , μελάνι, πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές κ.λ.π έξοδα)
6.            Πέτρινο Δημαρχείο, διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος
Κτίριο στον αστικό ιστό. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών ώστε άλλοι χώροι να αδειάσουν και να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Π.χ. Ευρύτερος χώρος και κτίρια γύρω από το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο που αποτελεί το κέντρο βάρος της πόλη
7.            Βιορευστά κάμπου Ευηνοχωρίου, γειτνίαση με Πανεπιστήμιο
Διερεύνηση θέματος. Ποιες οι εξελίξεις. Προάσπιση λιμνοθάλασσας. 

Αιτήματα Πολιτών που έχουν φτάσει σε εμάς μέχρι στιγμής:
1.    Καθαρισμός βάτων σε όλο το μήκος από Άγιο Αθανάσιο κατά μήκος της διώρυγας μέχρι υδραγωγείο Χαλαζιά
2.    Διαγράμμιση για το ποδήλατο από ΚΑΠΗ μέχρι ΤΕΕ, στην έξοδο προς οδό Σπύρου Τρικούπη (Ανατολικά Αλίπεδα)
3.    Τοποθέτηση προστατευτικού σε αγροτικό δρόμο κάτω από αερογέφυρα κοντά στον κόμβο Χαλαζιά
4.    Καθαρισμός αύλακα στην Μοτίβο
5.    Απόφραξη αποχέτευσης μπροστά από ξενοδοχείο Λίμπερτυ
6.    Απομάκρυνση φωτιστικών που δεν χρησιμοποιούνται στην Αγίου Αθανασίου, τοποθέτηση αλλού (αρμοδιότητα Αντιπεριφέρειας)
7.    Επικαιροποίηση των στοιχείων ονομασίας της πόλης και των οδών στις παγκόσμιες μηχανές αναζήτησης
8.    Ονοματοδοσία σε όλες τις περιοχές 
9.    Αποψίλωση χόρτων οδός Ραζιέρη 
10.  Κλάδεμα δέντρων μπροστά από πινακίδες 
11.  Πίνακες ανακοινώσεων και αφισοκολλήσεων και στην νέα πόλη. Στην κεντρική πλατεία πίνακας ηλεκτρονικός ή και συμβατικός μεγάλος. 
12.  Σήμανση Αξιοθεάτων
13.  Διανοίξεις δρόμων (συγκεκριμένα αιτήματα) + περιοχή Αλμυράκι
14.  Αγωγοί ομβρίων (βορειοδυτική γειτονιά Καλλονής + Αλμυράκι)
15.  Παιδική χαρά σε Αγριλιά και Καλλονή 
16.  Αγροτικός δρόμος στο Ταμπράκι
17.  Αστικός εξοπλισμός Βυρώνειο
18.  Δρόμοι προς τα κοιμητήρια : Χονδροδήμου (στον Αη Λάζαρο) και ο δρόμος προς τον Άη-Γιάννη. 
19.  Αποστραγγιστικές τάφροι στην Ροϊδούλα (καθαρισμός)
20.  Φωτισμός γύρω από το αθλητικό στάδιο
21.  Χρωματισμός του φωτισμού 
22.  Δρόμος από Νοσοκομείο προς πρώην Λιντλ 
23.  Πρόβλεψη για Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
24.  Μέριμνα για ένταξη του Παλιού Νοσοκομείου σε πρόγραμμα αποκατάστασης της κτιριακή υποδομής. 
25.  Δρόμος από το Ενωσιακό προς το Εργαστήρι Παναγία-Ελεούσα
26.  Συντήρηση Μνημείων στο Νεκροταφείο του Αη-Λάζαρου (π.χ. τάφος Ζηνοβίου Βάλβη)
27.  Φωτισμός στο Άγαλμα της Ελευθερίας
28.  Όταν μπαίνει νέα άσφαλτος να ξηλώνεται η προηγούμενη
29.  Προστατευτικά τείχη σε παλιές οικοδομές (οδός Αλεξανδροπούλου, οδός Ιωσήφ Ρωγών, οδός Ράγκου, οδός Δροσίνη)
30.  Στο βόρειο μέρος του Νοσοκομείου υπάρχει αυλάκι με στάσιμα νερά, που πρέπει να σκεπαστεί. Δημιουργεί οσμές και είναι εστία μόλυνσης. 
31.  Ανέγερση μνημείου άμαχου πληθυσμού

Εκ μέρους του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου
Η Πρόεδρος
Όλγα Δασκαλή