Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ


 Ο Προϊστάμενος της  Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Πελοποννήσου, Αιτωλ/νίας και Λευκάδας Γιώργος Παπανδρέου, ήρθε στο Μεσολόγγι  και παρακολούθησε την πορεία των εργασιών ανακαίνισης του ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα το έργο θα παραδοθεί νωρίτερα από την συμβατική προθεσμία. , εάν δεν προκύψει κάποιο έκτακτο περιστατικό όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του εργολάβου. Ήδη ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση  της στέγης και σε λίγες ημέρες θα έχουν  ολοκληρωθεί  και τα σοβατίσματα και θα αρχίσει η τοποθέτηση μαρμάρων.
Το ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ  έχει μετατραπεί σε  ένα μεγάλο  εργοτάξιο με μεγάλο αριθμό   εργαζομένων και το σημαντικό αυτό  έργο  προχωρεί κανονικά σύμφωνα  με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.