Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Συμμετοχή στο συνέδριο των Τρικάλων για τη δημιουργία μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης. Τι είδαμε, τι ακούσαμε και τι κρατάμε για το μέλλον.


Η επίσκεψή μας  στο Δήμο Τρικκαίων και στην πόλη των Τρικάλων με την  ευκαιρία του 3ήμερου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο της πόλης ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ενημέρωση και τον προβληματισμό μας. 

Πολλά σημαντικά θέματα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, όπως: 

α) πώς μπορεί μια πόλη να προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών της πόρων π.χ. ιαματικών πόρων, νερού, ενέργειας κ.λ.π. 
β) πόσο σημαντικό είναι σε ένα Δήμο, να προάγεται η διαφάνεια και ο συμμετοχικός σχεδιασμός στη λήψη των αποφάσεων. 
γ) πώς οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται σε μια πόλη και βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν χρόνο και οικονομικούς πόρους. Εντυπωσιακή π.χ. είναι η εφαρμογή τηλε-ελέγχου των αντλιοστασίων δικτύων ύδρευσης που λειτουργεί με επιτυχία στο Δήμο Τρικκαίων, όπως και πολλά άλλα εργαλεία που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες. 
δ) πώς τα πολιτιστικά στοιχεία, οι ιστορίες και τα παραμύθια έγιναν εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης.
ε) πόσο αναγκαίος είναι ένας συνεκτικός και αλληλέγγυος Δήμος, για την αντιμετώπιση όλων των μορφών αστικής φτώχειας, βελτιώνοντας την κοινωνική φροντίδα και μέριμνα.
Τέλος, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί με αποτέλεσμα την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ενώ δεν έλειψαν από την ατζέντα και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη κινητικότητα, τα πάσης φύσεως δίκτυα, τις τηλεπικοινωνίες, τις ενεργειακές κοινότητες και τη διαχείριση των απορριμμάτων.


Όλοι σχεδόν οι εισηγητές ανέφεραν χαρακτηριστικά στις ομιλίες τους ότι: Κάθε πόλη οφείλει να χτίσει το δικό της περιεχόμενο και να το χτίζει καθημερινά. Μια πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παράγει κάθε μέρα πολλά δεδομένα. Η επίλυση χρόνιων καθημερινών προβλημάτων δεν επιτυγχάνεται με μια τεχνολογική εφαρμογή. Η τεχνολογία ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση γενικά των συμπεριφορών με στόχο την ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβασή. Αλλά και η αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών, όπως και ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης μπορούν να βελτιωθούν με τις τεχνολογικές εφαρμογές και έτσι να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα (εξοικονόμηση ενέργειας, ευκολία στη μετακίνηση, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας, ορθή διαχείριση απορριμμάτων κλπ.) 

Τελικά, το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Ουσιαστικά, μια πόλη, αν θέλει να είναι έξυπνη, οφείλει να έχει στρατηγικό σχεδιασμό, να ξέρει που θέλει να πάει και να κάνει μικρά και σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τεχνολογίες υπάρχουν, αν κρίνουμε ότι τις χρειαζόμαστε, τότε τις χρησιμοποιούμε. 

Όμως, πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική ήταν η επίσκεψή μας στο ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας. Εκεί διαπιστώσαμε, πώς μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια συνεργασία μεταξύ 10 Δήμων (με σύνολο 270.000 κατοίκων) και να υπάρξει ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Η διαλογή στην πηγή και η διάθεση από πολλούς των οργανικών απορριμμάτων στα αγροκτήματά τους, μειώνει κατά πολύ τις ποσότητες που φτάνουν στο ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα ο μέσος όρος απορριμμάτων ανά κάτοικο να ανέρχεται σε 1 κιλό, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 1,5 κιλό. 

Εάν δε, έχετε την αντίληψη ότι σε χώρους, όπου γίνεται η διαχείριση και η ταφή των απορριμμάτων, πάντα μυρίζει απαίσια, μια επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας θα σας πείσει για το αντίθετο.  Εξάλλου, στο χώρο αυτό εφαρμόζεται και η τεχνολογία της αντίστροφης ώσμωσης χάρη στην οποία από τα στραγγίσματα των απορριμμάτων παράγεται νερό τέτοιας ποιότητας που μπορεί να καταναλώνεται για βιομηχανική χρήση ή ακόμα και για άρδευση. Είναι ακόμη εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι 39 εργαζόμενοι δουλεύουν σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι και ετοιμάζουν τα επόμενα σημαντικά βήματα, που είναι η μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. Ήδη έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Το μοντέλο αυτό συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους Δήμους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε περιοχή είναι διαφορετική και οι εμπλεκόμενοι Δήμοι οφείλουν να διαμορφώσουν το μοντέλο συνεργασίας που τους εξυπηρετεί με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα προς όφελος των δημοτών τους. 

Αυτά που κρατάμε από την επίσκεψη στα Τρίκαλα είναι η διάθεση για εξωστρέφεια, η χρήση ανοικτών δεδομένων, η ύπαρξη αισιοδοξίας και η ανάγκη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ενέργειες δηλαδή που φέρνουν κονδύλια και βελτιώνουν την ζωή των πολιτών. Έτσι, «θα βάλουμε τα δυνατά μας», ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα Μεσολόγγι στο οποίο οι πολίτες θα χαίρονται να ζουν και οι επισκέπτες θα επιζητούν να γνωρίσουν. 

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις επισκέψεις και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της χώρας, ώστε να ανταλλάξουμε ιδέες και να αποκτήσουμε περισσότερη τεχνογνωσία. 

Άντα Χαλαζιά, Σύμβουλος Κοινότητας Μεσολογγίου
Όλγα Δασκαλή, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου