Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας


Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ ) του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Με δεδομένο ότι η πρώτη διαβούλευση έγινε κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ των εκλογών και της ανάληψης των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής κατά το μήνα Ιούλιο αλλά και με το γεγονός ότι η δεύτερη διαβούλευση έλαβε χώρα κάτω από πιεστικές χρονικά συνθήκες, τόσο ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώστας Λύρος όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος,
δεσμεύτηκαν ότι θα ακολουθήσει σειρά επαφών με τους αρμόδιους φορείς σε ώρες κοινά αποδεκτές (κατά προτεραιότητα απογευματινές με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή),  προκειμένου να διαμορφωθεί  μία συνολική πρόταση  η οποία και θα συμπεριληφθεί στην τελική διαβούλευση του προγράμματος.   
Η νέα δημοτική αρχή -όπως έχει δεσμευτεί- κινείται με όρους πλήρους διαφάνειας και συλλογικότητας έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα της έρευνας είναι «αφοπλιστικά» ως προς την αναγκαιότητα λήψης μέτρων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς παθογένειες ετών έχουν συσσωρεύσει σοβαρά προβλήματα. Βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι η προσέγγιση των προβλημάτων αυτών με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κι ακολούθως η δρομολόγηση των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.