Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

77.000 ευρώ για εκμίσθωση μηχανημάτων σε ένα (1) ιδιοκτήτη: κρίσιμα ερωτηματικά που ζητούν απαντήσειςΜε την υπ’ αριθ. 15809/0ΙΚ/31-07-2017 (ΑΔΑ:Ω927ΩΡ2-713) απόφαση του αναπληρωτή Δημάρχου και μετά από προσκλήσεις κατάθεσης προσφορών για εκμίσθωση μηχανημάτων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου έγινε ανάθεση εκμίσθωσης μηχανημάτων σε ένα (1) ιδιοκτήτη συνολικού ύψους 77.000 με ΦΠΑ για τα παρακάτω έργα:

1.      «Αντιπλημμυρική θωράκιση – καθαρισμός τμήματος “ρέματος Αεροδρομίου” και “Δυτικού παράπλευρου Αύλακα” Ανατολικής Κλείσοβας».
2.       «Αντιπλημμυρική θωράκιση – καθαρισμός ρέματος “Ράγκου” στην θέση Φοινικιά έως και την σιδηροδρομική Γέφυρα».
Ερωτάται η Δημοτική αρχή και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος:
α) Έχει ισχύ για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργων ο νέος νόμος περί ηλεκτρονικής κλήρωσης συμμετεχόντων εργολάβων ναι ή όχι;
β) Η ανάδοχος των έργων διαθέτει άδεια χειριστή και επαγγελματική άδεια φορτηγού όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση ανάθεσης;
γ) Είναι υπερβολικό το κόστος καθαρισμών ναι ή όχι;
δ) Κατατέθηκε άλλη προσφορά στην εν λόγω διακήρυξη και αν όχι γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία εκτέλεσης δημόσιων έργων την στιγμή κατά την οποία ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 77.000 ευρώ;
Μια τεκμηριωμένη απάντησή τους ενδεχομένως να μπορούσε να μας διαφωτίσει περισσότερο.
Αναμένουμε.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»