Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Φωτογραφίζοντας στη λιμνοθάλασσα - Φωτογραφίζοντας τη λιμνοθάλασσα


Ο σύλλογος «Οι φίλοι της λιμνοθάλασσας» σκοπεύει να πραγματοποιήσει έκθεση φωτογραφίας στο πλαίσιο των “Λιμνοθαλασσιώτικων 2017” με θέμα της “Φωτογραφίζοντας στη λιμνοθάλασσα - φωτογραφίζοντας τη λιμνοθάλασσα”.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν φωτογραφίες συμπολιτών ή και επισκεπτών της περιοχής μας που αποθανάτισαν την ομορφιά αποκλειστικά στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
Για το λόγο αυτό, καλούμε όποια και όποιον επιθυμεί να μας στείλει φωτογραφίες που έχει τραβήξει η ίδια ή ο ίδιος στο e-mail του συλλόγου μας lagoonfriendsclub@gmail.com σχετικές με το θέμα της έκθεσης, ή ακόμη και link κοινοποίησης του ψηφιακού αρχείου (με ανάλογης υπηρεσίας σε ιστοσελίδα όπως η wetransfer.com) μέχρι τις 20 Αυγούστου 2017.
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση ώστε να μπορούν να τυπωθούν και εκτεθούν. Απαραιτήτως θα πρέπει να μας κοινοποιούνται και τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο) αφού στην έκθεση φωτογραφίας θα αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο της ή του φωτογράφου.
Επίσης, οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν εκτεθεί άλλη φορά.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει μέχρι 10 διαφορετικού θέματος έργα.
Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα τυπωθούν με ευθύνη (και δαπάνη) του συλλόγου ή χορηγού.
Η έκθεση θα λειτουργήσει επίσης με ευθύνη του συλλόγου μας.
Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων προφανώς ανήκουν στους φωτογράφους. Ο σύλλογός μας διατηρεί το δικαίωμα εκτύπωσης λευκώματος που θα συμπεριλάβει όλα τα έργα και στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των φωτογράφων.
Η επιλογή των έργων που θα εκτεθούν θα γίνει από επιτροπή που θα εξετάσει τα έργα, προφανώς με κανόνες που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο διακεκριμένος Μεσολογγίτης φωτογράφος κ. Βασίλης Αρτίκος.
Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση διάρκειας από 2 – 10 Σεπτεμβρίου 2017 σε χώρο που θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα «Λιμνοθαλασσιώτικα 2017».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                             Ο Πρόεδρος                                  Η Γραμματέας
                 Κωνσταντίνος Κατσαρός                            Μαρούλα Χολέβα