Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

ΔΕΥΑΜ: Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου…
Είναι σε όλους γνωστή η τραγική οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΜ και το δυσθεώρητο πλέον χρέος της προς την ΔΕΗ που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα στο άμεσο μέλλον ο Δήμος θα κληθεί να πάρει οριστικές αποφάσεις. Όμως εκεί κάτω στην ΔΕΥΑΜ αλλά και στην Δημοτική αρχή συνεχίζουν το βιολί της κατασπατάλησης των όποιων πόρων της έχει απομείνει.

Εξηγούμαστε: Με την υπ’ αριθ. 70/2017 (ΑΔΑ: ΩΟΦ2ΟΕ9Θ-ΝΓ2) στις 28 Ιουλίου τρέχοντος έτους απόφαση το ΔΣ της ΔΕΥΑΜ κατά πλειοψηφία προέβη σε διορισμό Δικηγόρου για κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά καταναλωτών που οφείλουν προς την επιχείρηση άνω των 2.000 ευρώ έως 11.000 ευρώ, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 20.000 ευρώ!!!
Ακούστε λοιπόν τι θα κάνει η εν λόγω Δικηγόρος:
Α) Θα καταρτίσει (!) επιστολές προς τους οφειλέτες, τις οποίες θα αποστείλει (!) η επιχείρηση… Αμοιβή για την σύνταξη κάθε επιστολής 10 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)…
Β) Θα καταθέσει συλλογική αγωγή – ανά 20-30 άτομα – στο αρμόδιο Δικαστήριο. Αμοιβή για την σύνταξη αγωγών 40 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) δι’ έκαστο οφειλέτη, πλέον της ονομαστικής αξίας του Γραμματίου προείσπραξης – έξοδο.
Γ) Αμοιβή για συζήτηση αυτών 40 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) δι’ έκαστο οφειλέτη πλέον της ονομαστικής αξία γραμματίου προείσπραξης – έξοδο.
Επιπρόσθετα έξοδα και αμοιβές Δικαστικού επιμελητή, κοινοποίηση και κατάθεση αγωγής, έξοδα παραστάσεως θα βαρύνουν την επιχείρηση!!!
Με δύο λόγια το κόστος σίγουρα θα ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ.
Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου!
Επειδή πλέον οι προκλήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
Επειδή οδηγείτε την ΔΕΥΑΜ στο χείλος του γκρεμού.
Επειδή ήδη η ΔΕΗ με νεότερο έγγραφο της κάνει λόγο για οριστική λύση της συνεργασίας μέχρι 08/09/2017.
Επειδή και πάλι τρέχοντες λογαριασμοί χιλιάδων ευρώ είναι απλήρωτοι.
Επειδή τα όρια της νομιμοποίησης έχουν ξεπερασθεί προ πολλού.
ΚΑΛΟΥΜΕ
την Δημοτική αρχή και την ΔΕΥΑΜ να συγκαλέσει ΑΜΕΣΑ Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να παρθούν οριστικές αποφάσεις για την τύχη της.

ΥΓ 1: Με ποια κριτήρια καθορίστηκε το ύψος των οφειλών και πόσοι είναι αυτοί, ώστε να προσδιορίσετε την αμοιβή της Δικηγόρου; Η Αποκεντρωμένη ακούει η κωφεύει;
ΥΓ 2: Απευθυνθήκατε στον Δικηγορικό Σύλλογο για κατάθεση εναλλακτικών προσφορών; Όχι βέβαια.
ΥΓ 3: Η εν λόγω Δικηγόρος είναι σύζυγος Δικηγόρου που εστράφη παλαιοτέρα κατά της πρώην ΔΕΥΑ Οινιάδων; Ναι ή όχι;
ΥΓ 4: Γνωρίζετε ότι με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017 γίνονται ρυθμίσεις μέχρι 100 δόσεις στο Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα; Ναι ή όχι; Επομένως τι πάτε να κάνετε; Μπορείτε να σκεφτείτε την περίπτωση να γίνουν αγωγές Δημοτών κατά της επιχείρησης επειδή δεν τους δώσατε το δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους;


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»