Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Ένας γάμος για το κόκκινο σκαθάρι;
Με την υπ’ αριθ. 15804/13-7-2017 (ΑΔΑ: Ω2Ρ5ΩΠΖ-ΧΗΚ) απόφαση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Ν. Καραπάνου έγινε απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης κόκκινου σκαθαριού» έναντι συνολικού ποσού 9.337,20 ευρώ με ΦΠΑ, στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΓΑΣ, ο οποίος τυγχάνει να είναι υιός επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου μετά από την υπ’ αριθ. 12914/19-6-2017 δημόσια πρόσκληση του Δήμου.

Θεμιτό βέβαια ο οιοσδήποτε έχει συγγενική σχέση με Δημοτικό Σύμβουλο και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και να συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς. Εξίσου αποδεκτό είναι να δεχθούμε το νομότυπο του πράγματος, όμως υπάρχει και η ηθική και συνάμα πολιτική διάσταση της ιστορίας. Το κόκκινο σκαθάρι οδηγεί σε πολιτικό γάμο δημοτικής αρχής και επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης; Το κόκκινο σκαθάρι “εκκαθαρίζει” και τα τελευταία ψήγματα θεμιτής πολιτικής αντιπαλότητας στα μείζονα προβλήματα του Δήμου ναι ή όχι; Το κόκκινο σκαθάρι οδηγεί σε παύση “συναγερμού” και σε κοινό βηματισμό με πρόσχημα το “καλό” της πόλης ναι ή όχι; Ο γάμος για το κόκκινο σκαθάρι προαναγγέλλει την κηδεία της ηθικότητας της πολιτικής αντιπαράθεσης ναι ή όχι; Αλλά τι να λέμε τώρα; Αυτά είναι ψιλά γράμματα που λέει και ο λαός μας. Η δουλειά μας να γίνεται πάντα από τον κρατικό ή δημοτικό κορβανά…      
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»


Υ.Γ. Πέρυσι με την ίδια διαδικασία αλλά για άλλο σκοπό έγινε ανάθεση από την κ. Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας ύψους 12.000 ευρώ για καθαρισμό χόρτων. Φέτος το ποσό της ανάθεσης “έπεσε” στα 5.000 ευρώ… Τι ακριβώς συνέβη, μπορείτε να μας διαφωτίσετε;