Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Απάντηση στον κ. Π. Παπαδόπουλο για την ΔΕΥΑΜ
Αν και μας εκπλήξατε με την επίκλησή σας στα Θεία, σας απαντούμε ωστόσο ότι: 

Μας εγκαλείτε για το ότι οδηγούμε την ΔΕΥΑΜ στο χείλος του γκρεμού ενώ αντιθέτως εφαρμόζουμε τη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών. Μια σοβαρή και υπεύθυνη και καθ’ όλα νόμιμη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ επιχειρείτε να την απαξιώσετε,  ενώ δείχνει πολιτική τόλμη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης και της δημόσιας υγείας. Επί της ουσίας τώρα, η συγκεκριμένη δικηγόρος για πρώτη φορά συνεργάζεται με την επιχείρηση και η αμοιβή της είναι αντίστοιχη των υπηρεσιών που θα προσφέρει και εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, εάν το νοσοκομείο στο οποίο είστε διοικητής πλήρωνε τις οφειλές του – ύψους περίπου 180.000 ως έπρεπε, δεν θα χρειαζόταν να μπαίνουμε σε διαδικασίες νομικής στήριξης αλλά και άστοχων, άσκοπων και πολιτικάντικων δελτίων τύπου από την  πλευρά σας.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ


Γεώργιος Κοντογιάννης