Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Μεγαλύτερη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού για την Περιφερειακή Αρχή, η οποία ενισχύεται στην άσκηση των καθηκόντων της με διεύρυνση των Εντεταλμένων Συμβούλων – Βοηθού Περιφερειάρχη, που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, με νέα απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, που ήδη δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος B’ 5569/17.12.2020), ορίζονται οι εξής εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως Βοηθοί Περιφερειάρχη:

  • Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία: Βοηθός Περιφερερειάρχη, αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας των φύλων και φυλετικών διακρίσεων.
  • Γούδας Μιχαήλ: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για τον συντονισμό των παραγωγικών τάξεων και την συνεταιριστική αγροτική πολιτική στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας και Αχαΐας.
  • Κατσουγκράκης Νικόλαος: Βοηθός Περιφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Παιδείας και δράσεων συνεργασίας Περιφέρειας και Μητροπόλεων Δυτικής Ελλάδας.
  • Κοντογιάννης Γεώργιος: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Έγγειες Βελτιώσεις
  • Μπίλια Μαρία: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδια για τις δράσεις συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ευρωπαϊκές χώρες.
  • Μπιλίρης Χρήστος: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για τον συντονισμό των παραγωγικών τάξεων και την συνεταιριστική αγροτική πολιτική στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
  • Χαλιμούδρα Αγγελική: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδια για τις δράσεις συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα Σώματα Ασφαλείας

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης, αναφέρει: «Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά και στις δυνάμεις της παράταξής μας. Επιπλέον, ο τόπος μας χρειάζεται πολλή δουλειά και διαρκή προσπάθεια για να συναντηθεί με το μέλλον που του αξίζει. Και όλοι εμείς, όπως από την αρχή είχαμε πει, είμαστε παιδιά αυτού του τόπου και άνθρωποι με διάθεση να εργαστούμε γι’ αυτόν. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι υπάρχει χώρος και ρόλος για όλους. Είναι βέβαιο πως το καλύτερο αποτέλεσμα είναι αυτό που προκύπτει από την προσπάθεια των πολλών και όχι των λίγων».