Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Συνδυασμός "Συμμαχία για το μέλλον": Να δοθούν δωρεάν tablets στους μαθητές των σχολείων"

 

Κύριε δήμαρχε,

Γνωρίζουμε ότι προσφάτως λάβατε ποσό 195.000 ευρώ περίπου, για την αντιμετώπιση των επιπλέον δαπανών που είναι υποχρεωμένος ο δήμος να κάνει, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Στον δήμο μας όπως και σε όλα τα σχολεία της χώρας, τα μαθήματα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Δυστυχώς όμως δεν έχουν όλοι οι μαθητές την δυνατότητα παρακολούθησης λόγω έλλειψης μέσων, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αρκετοί από αυτούς εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ακόμα και στις οικογένειες που υπάρχει ένα μέσο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από μαθητές και γονείς που ενδεχομένως εργάζονται μέσω τηλεργασίας, πράγμα αδύνατον.

Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή στα σχολεία του δήμου μας, ώστε να γίνει γνωστό πόσοι και ποιοί εκ των μαθητών δεν διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της τηλεκπαίδευσης.

Σας υποβάλουμε δε την πρόταση να αγορασθούν από τον δήμο tablets και να διατεθούν δωρεάν στους μαθητές που δεν έχουν την δυνατότητα αγοράς τους. Είναι μια λύση φθηνή που επιλύει άμεσα το πρόβλημα της συμμετοχής των μαθητών στα μαθήματα του σχολείου.

Θεωρούμε την λύση αυτή απαραίτητη, διότι σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, η πανδημία θα συνεχισθεί επί μακρόν, προεξοφλείται δε ήδη και το τρίτο κύμα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είστε υπέρ της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών για όλους και δεν θα στερήσετε από κανένα μαθητή το δικαίωμα στη μάθηση.

Ελπίζουμε στην υιοθέτηση της πρότασης.