Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη στάσης εργασίας από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου

 

Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει  τρίωρη στάση εργασίας για την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 από ώρα 12:00 έως 15:00 καθώς

Καταγγέλλουμε και Διαμαρτυρόμαστε

1.      για εξύβριση και άσκηση λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας στο Πρόεδρο του Σωματείου από την Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

2.      για εξύβριση και άσκηση λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και σε εργαζομένους από την Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Ζητούμε

3.      Την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας άμεσα στους δικαιούμενους εργαζομένους του Δήμου

4.      Την χορήγηση των μη χορηγημένων ειδών ατομικής προστασίας στους δικαιούμενους εργαζομένους,  σε χρήμα, όπως ορίζει ο νόμος 

5.      Την απαρέκλητη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας του Δήμου και για τους εργαζομένων του

6.      Την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους εργασίας

7.      Ανάκληση παράνομων μετακινήσεων συναδέλφων

8.      Την Τήρηση της Νομιμότητας και τυπικότητας

Το διοικητικό Συμβούλιο