Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση του συνδυασμού "Συμμαχία για το μέλλον" σχετικά με τον ΧΥΤΑ

 


Συνδημότισσες/τες

Επανερχόμαστε στο θέμα του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, με αφορμή την επιστημονική έκθεση των ελεγκτών περιβάλλοντος, ή οποία έγινε με εντολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι διενεργήθηκαν έλεγχοι στο υπόγεια ύδατα και τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και βρέθηκαν, Διοξείδιο του Αζώτου, Αμμωνία, Μόλυβδος, Νικέλιο, και Χρώμιο, σε τιμές ανώτερες των φυσιολογικών ορίων και Αλουμίνιο σε υπερβολικές ποσότητες άνω των ορίων.

Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται άμεσα, όχι μόνο η κοινότητα Αγίου Θωμά που βρίσκεται στο κέντρο του κυκλώνα, αλλά και το πόσιμο νερό, οι καλλιέργειες,  η λιμνοθάλασσα και τα ψάρια της και κατ΄ επέκταση οι αγρότες και οι ψαράδες της περιοχής μας.

Η επιτροπή αναφέρει επίσης ρητά, μεταξύ άλλων,  ότι πρέπει να απαγορευθεί η είσοδος στον ΧΥΤΑ και μάλιστα προτείνει να τοποθετηθεί στην είσοδο  μπάρα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μπάζα στον δρόμο ώστε να μην μπορεί να μπει αυτοκίνητο στον ΧΥΤΑ.

Κάνουμε έκκληση στον Δήμαρχο να ξεχάσει κάθε ιδέα περί δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον χώρο του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου και να δει πλέον σοβαρά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Εμείς ως παράταξη, έχουμε δηλώσει πολλές φορές ότι  είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να συνεργασθούμε για την επίλυση του προβλήματος.

Αγωνιζόμαστε για την ζωή και όχι για οποιαδήποτε παραταξιακά ή μικροκομματικά οφέλη.

Από το 2019 επαναφέρουμε συνεχώς το θέμα, διατυπώνοντας την άποψη ότι πρόκειται για περιβαλλοντική βόμβα καιρός να εισακουσθούμε.

 

Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»