Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου : "Χωρίς παρωπίδες"

 

Ήρθαν τα απορριμματοφόρα από το Δήμο Αθηναίων και η αποκομιδή απορριμμάτων αποκαταστάθηκε έστω και προσωρινώς. Αποδείχτηκε βέβαια περίτρανα ότι το πρόβλημα δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η έλλειψη «εργαλείων» και διαδικασιών. Δύο (2) μόνο επιπλέον απορριμματοφόρα και δύο (2) επιπλέον εναποθέσεις την ημέρα (διεύρυνση ωραρίου όμορων ΧΥΤΑ) έφτασαν για να λύσουν το «πρόβλημα». «Φωνάζουμε» από την αρχή ότι εάν είχαμε  ενοικιάσει ή προμηθευτεί, έγκαιρα, άλλα τρία (3) απορριμματοφόρα δεν θα υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους. «Φωνάζουμε» από την αρχή εάν κατασκευάζαμε, έγκαιρα, Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ακόμη και με τα 2 – 3 απορριμματοφόρα που έχουν απομείνει, δουλεύοντας σε δύο βάρδιες, πάλι δεν θα υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους.

«Φωνάζαμε» από την αρχή ότι εάν είχαν επισκευαστεί, έγκαιρα, τα τρία (3) χαλασμένα απορριμματοφόρα, δεν θα υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους. «Φωνάζαμε» προειδοποιώντας, για να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις για όλους, και πρώτα για τους πολίτες,  αλλά και πάλι δεν εισακουστήκαμε. Αντί αυτού δυστυχώς εισπράξαμε χλεύη, συκοφαντίες, εκβιασμούς, δολοφονία χαρακτήρων. Η δημοτική αρχή λειτούργησε με παρωπίδες αντί να εφαρμόσει τις απλές λύσεις που προτείναμε, όπως:

    -Ενοικίαση τριών (3) απορριμματοφόρων για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες,

    -Στο μεσοδιάστημα αυτό επισκευάζουμε τα τρία (3) δικά μας.

   -Παράλληλα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για δημιουργία ΣΜΑ, εκτός ΧΥΤΑ (δεν θέλει πάνω από δύο (2) μήνες), σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου (κατέχει 2.000 στρ. περίπου) ή με ενοικίαση χώρου ή με παραχώρηση χώρου, παράλληλα με ενοικίαση ή αγορά ή leasing του απαραίτητου εξοπλισμού (Πρέσες κ.λ.π.),

  -Να μισθωθεί ο ΣΜΑ Αστακού τουλάχιστον για τα 3 δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου και τα άλλα τρία (3) να εναποθέτονται στους όμορους ΧΥΤΑ, προσωρινά μέχρι να κατασκευαστεί ΣΜΑ.

    -Ταυτόχρονα να ζητηθεί η διεύρυνση του ωραρίου εναπόθεσης στους όμορους ΧΥΤΑ για να μπορεί ο Δήμος να πραγματοποιεί περισσότερες από μία (1) εναποθέσεις την ημέρα.

    -Να αρχίσουν οι διαδικασίες για αγορά νέων απορριμματοφόρων, έτσι ώστε με την επισκευή των παλιών να υπάρχει επάρκεια «εργαλείων».

   -Να διευρυνθούν, άμεσα, με αγορά νέων κάδων και ενημέρωση, οι διαδικασίες ανακύκλωσης, σε όλο το Δήμο έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που αποστέλλονται στους όμορους ΧΥΤΑ κατά 20% με 30%

   - Να εφαρμοστεί  το πρόγραμμα για ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων που θα μείωνε τον όγκο των σκουπιδιών που αποστέλλονται στους όμορους ΧΥΤΑ κατά 30%.

    -Να ζητηθεί η αρωγή της Περιφέρειας για συνδρομή του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσίας  και πόρων έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία και να εξυγιανθεί ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (βλ. περίπτωση Αιγίου). 

Όπως είναι φανερό από τις παραπάνω λύσεις που έχουν προταθεί, πολλές φορές, στην Δημοτική αρχή, τόσο γραπτώς, όσο και προφορικώς, το πρόβλημα αυτή την χρονική στιγμή, διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν είναι ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, αλλά ο τρόπος αποκομιδής και μεταφοράς τους. Εάν η δημοτική αρχή δει χωρίς παρωπίδες το πρόβλημα, τότε λύσεις υπάρχουν και υπάρχουν πολλές. Το πρόβλημα, όπως καταδεικνύει η έλευση των απορριμματοφόρων από την Αθήνα, δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά τα «εργαλεία» που δεν υπάρχουν, οι διαδικασίες που δεν εφαρμόζονται ή δεν εξελίσσονται και οι προτάσεις των εργαζομένων  που δεν εισακούγονται. Οι εργαζόμενοι κύριε δήμαρχε, είναι μέρος της  λύσης και όχι του προβλήματος, επιτέλους βγάλτε τις παρωπίδες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο