Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ (2ο ΜΕΡΟΣ)


 
Συνεχίζοντας την παρουσίαση του δρόμου της Τουρλίδας κάνουμε  πράξη τα γραφόμενα τόσο στα δύο πονήματα («Σχεδιάζοντας το Μεσολόγγι» και «Οργάνωση πόλης») όσο και στα δημοσιευμένα κατά καιρούς άρθρα  για οργανωμένο και σχεδιασμένο εθελοντισμό συλλογικών δράσεων  σε όλο τον κοινωνικό ιστό της πόλης. Σε αυτά κατατέθηκαν προτάσεις σχεδιασμού για την πόλη μας και τα ζωντανά κύτταρα που συνθέτουν μία πόλη (Σχολική Κοινότητα, Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες κ.λπ). 

Αναλύθηκαν κοινωνικά προβλήματα που τα επηρεάζουν, αναδείχθηκαν οι παθογένειές τους  και προτάθηκαν  καινοτόμες αλλά υλοποιήσιμες λύσεις.
Όλα γίνονται και για όλα υπάρχει τρόπος  εφόσον υπάρξει βούληση από όλους μας για να στήσουμε γέφυρες επικοινωνίας παντρεύοντας το παλιό με το καινούργιο. Με την καλλιέργεια δημιουργικού  και ειλικρινούς διαλόγου  μεταξύ μας χτίζουμε επιχειρήματα και βρίσκουμε λύσεις. Λύσεις για κάθε πρόβλημα, που μας απασχολεί για την πόλη μας  και τα ζωντανά κύτταρά της. 

Οι προτάσεις που κατατίθενται απορρέουν από μία  «άτυπη» μελέτη  καταγραφής που ξεκίνησε το 2011. Αρχικά μελετήθηκε   σε μορφή υποβάθρου το κυκλοφοριακό του οικιστικού συνόλου της «Καλλονής», το οποίο και παρουσιάστηκε στην Αρχιτεκτονική έκθεση «φαντάσου την πόλη» το 2013.
  Η  ολοκληρωμένη ανάλυση της μελέτης έχει καταγραφεί σε δύο πονήματα  και αναρτήθηκε μαζί με τα άρθρα για την σταδιακή υλοποίησή της στο site: tsakmakli.wordpress.com. Σε αυτά επίσης  μελετήθηκε και αναλύθηκε  πλήρως η οργάνωση και ο σχεδιασμός  ενός οικιστικού συνόλου (της «Καλλονής»). Στα πονήματα καταγράφονται και αναλύονται πολλές προτάσεις. Αυτές μπορούν να αποτελέσουν για το Δήμο μας «τράπεζα θεμάτων - ιδεών», για σταδιακή αναβάθμιση και οργάνωση της πόλης μας, ώστε να αναπλασθεί  σε ανθρώπινη  και βιοκλιματική. Για να αποκτήσουμε στο εγγύς μέλλον την πόλη που μας  αρμόζει να διαβιούμε ως πολίτες  του 21ου αιώνα.
 Όλα είναι αναρτημένα ελεύθερα στο διαδίκτυο για ανάγνωση και ανάπτυξη - καλλιέργεια  διαλόγου μεταξύ μας και προώθηση - εξέλιξη περαιτέρω της γραφειοκρατικής διαδικασίας, που μέχρι σήμερα έχει  διεκπεραιωθεί.
Στη συνέχεια  σχεδιάστηκαν τα καταστρώματα των μονοδρομημένων δρόμων μιας γειτονιάς (της «Καλλονής»). Μελετήθηκε  το κυκλοφοριακό για ολόκληρη  σχεδόν  την πόλη μας.

  Επίσης στα πλαίσια της προσπάθειας συνεργασίας και προσφοράς κατατέθηκαν  στη Δημοτική Αρχή:
α) Η οργάνωση και ο σχεδιασμός ενός οικιστικού συνόλου (της «Καλλονής» αποτελεί το ένα φυλλαράκι της μαργαρίτας του εξωφύλλου))
β)   Υπόβαθρο προτάσεων κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη μας.
 γ) Πρόταση για ξεκίνημα οργάνωσης σχεδιασμένου και οργανωμένου δικτύου συλλογικών δράσεων τόσο στον αθηναϊκό όσο και στον τοπικό τύπο, καλώντας τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή έχοντας συνεπίκουρο και συμπαραστάτη τον Δήμο μας για δημιουργία μητρώου εθελοντών (από τον σοφό γέροντα, τον απλό εργάτη μέχρι τον κορυφαίο επιστήμονα). 
δ) 14 υπόβαθρα νεωτερικών σχεδιασμών κατόψεων καταστρωμάτων οδών περιοχών κατοικίας για  μήκος 17 έως 20μ σε κλίμακα 1:100 (αρ. πρωτ. 21028/03-10-2016)  τα οποία κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
ε) Επίσης ολοκληρώθηκε όλη η γραφειοκρατική διαδικασία για κάθε  μία  καινοτόμα πρόταση  που αναλύεται στα  πονήματα. Αποστάλθηκαν  τα ανάλογα αιτήματα προς κάθε αρμόδιο με αρ.  πρωτοκόλλων  μέσω της γραμματείας των. Είναι στη διάθεση του κάθε αρμόδιου  ή ενεργού  πολίτη για περαιτέρω ενέργειες  στήριξης και πραγμάτωσής τους.
Τα κατατεθειμένα στο Δήμο είναι όλα προσχέδια σε μορφή υποβάθρων.  Στόχο έχουν να λειτουργήσουν  υποστηρικτικά προς την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, για την σύνταξη και επίβλεψη των ολοκληρωμένων  ανάλογων μελετών,  οι  οποίες ανατίθεται σε μελετητικά γραφεία.

   Με την δημοσίευση αυτή προσκαλούμε κάθε πολίτη που τον ενδιαφέρει όχι μόνο το κατώφλι του να είναι καθαρό και όμορφο   αλλά και  ολόκληρη η πόλη του  για εγγραφή στο μητρώο  εθελοντικών  συλλογικών δράσεων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε με δύο  δημοσιεύματα  στον τοπικό τύπο τέλη Σεπτέμβρη  με αρχές Οκτώβρη του 2015 για οργάνωση σχεδιασμένου δικτύου συλλογικών δράσεων με πρωτοβουλία πολιτών με συνεπίκουρη  την Δημοτική Αρχή,  η οποία τότε είχε ορίσει  και  γραμματέα για εγγραφές.
 Η δημοσιοποίηση  αυτής της  ενέργειας  στόχο έχει να βοηθήσει και στο ξεκίνημα   ενεργοποίησης  συμμετοχής αρχικά  του  επιστημονικού κλάδου των Τεχνικών κάθε γενιάς (επίτιμων και ενεργών). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε  να συμβάλλουμε   ως Τεχνικός  κλάδος και  ως ενεργοί πολίτες στον αστικό σχεδιασμό και την πολεοδομική – αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της πόλης μας. Αρκεί ο καθένας μας να διαθέσει  το περίσσευμα του χρόνου του. Να  στηρίξει και να  πλαισιώσει την Δημοτική μας  Αρχή και την Τεχνική της  Υπηρεσία, που ασχολείται με έργα σχεδιασμού και κατασκευής στην πόλης μας εποπτεύοντας παράλληλα, παρότι  στερείται ανθρώπινου δυναμικού,  τις ομάδες  μελέτης των  Ευρωπαϊκών πόρων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με τον τρόπο αυτό η πρώτη  οργανωμένη σχεδιαστική  ομάδα εθελοντικής κοινωνικής δικτύωσης που άρχισε  ήδη να λειτουργεί, μπορεί να πλαισιωθεί και με άλλες σχεδιαστικές  ομάδες συλλογικών δράσεων κοινωνικής δικτύωσης. Τότε  θα  καταφέρουμε να στήσουμε το πρώτο λιθαράκι, για την  δημιουργία του  οργανωμένου και σχεδιασμένου δικτύου πρωτοβουλιών και συλλογικών δράσεων  που  αναλύω στα πονήματά μου και προσπαθώ να ξεκινήσω  συνεπικουρούμενη από την Δημοτική Αρχή  και με  δημοσιεύματά μου  στον τοπικό τύπο.
 Παράλληλα ως πολίτες  μπορούμε να  συμβάλλουμε όλοι μας, ώστε να αποχτήσουμε μία  κηπούπολη - πόλη περιπάτου με την φροντίδα του  κήπου μας  και του  πράσινου κάθε  δρόμου  όπου έχει  πρόσωπο  η ιδιοκτησία μας. Ενημερωτικά αναφέρεται  ότι στις  σελίδες 29,30 του πονήματος «Σχεδιάζοντας το Μεσολόγγι» αναλύεται το ξεκίνημα μας κίνησης πολιτικής ανάπλασης κήπων που η Δημοτική Αρχή μπορεί   άμεσα να ξεκινήσει.

                   1η υποστηρικτική εθελοντική ομάδα μελέτης  της Δ.Τ.Υ του Δήμου
 για το προτεινόμενο προς συγκρότηση τμήμα Χωροταξίας Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος
    1. Τσακμακλή.Σταυρούλα  Πολιτικός Μηχανικός –    Επίτιμο μέλος ΤΕΕ -. Συγγραφέας  
  2. Αράβας.Δημήτρης  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε Μsc (μεταπτυχιακό σε περιβαλλοντικούς σχεδιασμούς) Δημόσιος λειτουργός Δ.Τ.Υ   Π.Ε Αιτ/νίας.
    3. Ράπτης Βασίλης  Χημικός -Καθηγητής Ιταλικών- Ποδηλάτης.

            Για εγγραφές  στο μητρώο εθελοντών  ελλείψει αναπλήρωσης γραμματέως

 Τηλ. Επικ:  26310-26691, 6984377886 Mail:    tsakmalistavroula@yahoo.gr