Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας για αποσύνδεση των Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου
Κατά την πρόσφατη (6-3-2017) συνεδρίαση του ενιαίου Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας, συζητήθηκε η υπό διαβούλευση πρόταση του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση νέων Οργανισμών και για εκπαιδευτικά θέματα και ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση, μετά από δική μας πρόταση, για αυτονόμηση – ανεξαρτητοποίηση των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων Αγρινίου – Μεσολογγίου και κατ’ επέκταση η αποσύνδεσή τους.
Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, θεωρούμε ότι αφ’ ενός η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρέπει να την λάβει σοβαρώς υπ’ όψιν και αφ’ ετέρου οι Φορείς της Αιτωλ/νίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του κοινά διακηρυγμένου στόχου.    
Π. Παπαδόπουλος
Επιλεχθείς Αν. Διοικητής
Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου – Μέλος του Δ.Σ.

Γ.Ν. Αιτωλ/νίας