Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων Τύπου (E.I.E.T., Σ.Η.Π.Ε., Ε.Ι.Τ.Η.Ε.Ε.Α., Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), συνεχίζοντας τον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν το σύνολο του περιφερειακού, τοπικού και κλαδικού Τύπου, επιδίωξε επιτυχώς μια συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκη, στις 7 Μαρτίου, με αντικείμενο συζήτησης τον γραφειοκρατικό εφιάλτη που βιώνουν οι εφημερίδες  προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου), τόσο για την ανάθεση των δημοσιεύσεων του Δημοσίου όσο και για την πληρωμή τους.

Ο Γενικός Γραμματέας αντελήφθη αμέσως την κακή ερμηνεία του Νόμου 4412/2016 και δεσμεύτηκε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, να προωθήσουν ερμηνευτική εγκύκλιο που θα αποσαφηνίζει ότι από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι εφημερίδες.
Το ζήτημα το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή, ώστε να επέμβουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, όταν προκύψει ανάγκη. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουν ανακληθεί όλες οι παράλογες αξιώσεις προς τις εφημερίδες και από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι χρειαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                         ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ