Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών για την ανακύκλωση

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου στο πλαίσιο προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2016-2017 και της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ξεκινάει από την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 την υλοποίηση ενός πολύμηνου προγράμματος επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών για την ανακύκλωση και τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων με τίτλο "Το πέταγμα των φτερών μιας πεταλούδας στην Ασία μπορεί να δημιουργήσει τυφώνα στη Β. Αμερική".

Το πρόγραμμα, που άρχισε με την ανακοίνωση της δράσης στα σχολεία στις 22 Φεβρουαρίου 2017, θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στους μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, ενώ το ΚΠΕ προτίθεται να επεκτείνει το πρόγραμμα την επόμενη χρονιά και στις υπόλοιπες τάξεις των Δημοτικών σχολείων καθώς και στα Γυμνάσια και Λύκεια του νομού.
Ευτυχής συγκυρία αποτελεί η κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα "Το χαρτί του μέλλοντός μας - Πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία της χώρας" (Αριθμ. Πρωτ. 41368/10-03-2017), με την οποία το Υπουργείο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)- "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" καλεί όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην ανακύκλωση βιβλίων και χαρτιού. Το ΚΠΕ προτίθεται να στηρίξει τη δράση του Υπουργείου και να ενθαρρύνει τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό του πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ενώ θεωρεί βέβαιη τη σύναψη των προβλεπόμενων προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων (όπου υπάγονται οι σχολικές μονάδες της Αιτ/νίας) με το Υπουργείο ώστε να είναι αποτελεσματική η συλλογή, προώθηση και αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΚΠΕ Μεσολογγίου το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση θα υλοποιηθεί  στις εξής σχολικές μονάδες: 1ο Δ.Σχ. Μεσολογγίου, 1ο Δ.Σχ. Κατοχής, Δ.ΣΧ. Μάστρου, 10 Δ.ΣΧ. Αιτωλικού,  20 Δ.ΣΧ. Αιτωλικού, Δ.ΣΧ.  Γουριάς, Δ.ΣΧ.  Πενταλόφου, 50 Δ.ΣΧ. Αγρινίου, 50 Δ.ΣΧ. Αγρινίου, 30Δ.ΣΧ. Αγρινίου, 20Δ.ΣΧ. Νεάπολης, 60Δ.ΣΧ. Αγρινίου, 170Δ.ΣΧ. Αγρινίου, Δ.ΣΧ. Αγγελοκάστρου,  Δ.ΣΧ. Κεφαλόβρυσου, Δ.ΣΧ. Γραμματικούς, 20Δ.ΣΧ. Θεστιέων, 100Δ.ΣΧ. Αγρινίου, 10Δ.ΣΧ. Αγρινίου, Δ.ΣΧ. Μύτικα, Δ.ΣΧ. Κανδήλας και Δ.ΣΧ. Βάρνακα.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 92 εκπαιδευτικοί και 1069 μαθητές. Σκοπός του προγράμματος είναι η εννόηση πως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και η πιο "ανώδυνη" όπως η χρησιμοποίηση ενός φύλλου χαρτιού έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία.
Οι δράσεις θα εστιάσουν στο ζήτημα της διαχείρισης του χαρτιού και των χάρτινων συσκευασιών που συνοδεύουν πολλές και σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, ενώ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του σχολείου (βιβλία, τετράδια, φωτοτυπίες, χαρτιά υγιεινής, χάρτινες συσκευασίες, κλπ).
Στους στόχους των δράσεων περιλαμβάνονται:
-       η σύνδεση της χρήσης χαρτιού που ξοδεύουμε καθημερινά με τους φυσικούς πόρους που δαπανώνται για την παραγωγή του
-       η σύνδεση της αλόγιστης-μη συνετής χρήσης χαρτιού και φυσικών πόρων με ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων
-       η επανάχρηση χάρτινων συσκευασιών, χαρτονιών και χαρτιού (Α4, εφημερίδες, περιοδικά, χάρτινα κουτιά χυμών ή γάλατος, κλπ) με αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη ως εργαλεία βιωματικών δράσεων άμεσης εμπειρίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων και ικανοτήτων οµαδικής εργασίας, δημιουργικής σκέψης και έκφρασης βασισμένης στην καλλιτεχνική δημιουργία
-                        η αισθητική παρέμβαση στους χώρους του σχολείου με έργα που θα δημιουργηθούν από τους ίδιους τους μαθητές σε βιωματικό εργαστήρι με υλικά από το "χαρτοβασίλειο της καθημερινότητας".

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο, πρωινές ώρες εντός σχολείου σε μικρές ομάδες μαθητών (μέχρι σαράντα παιδιά) και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.