Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Δίνοντας πνοή στο δρόμο της Τουρλίδας

(1ο Μέρος)


Στα πλαίσια της εθελοντικής  συνεργασίας και προσφοράς προς την Δημοτική Αρχή έχουν υποβληθεί προσχέδια προτάσεων για αρχιτεκτονική και βιοκλιματική διαμόρφωση του καταστρώματος των οδών σε οκτώ οδικούς άξονες (αρ. Πρ. 25180/17-11-2016). Είναι  οι οδικοί άξονες που μέσω του τοπικού τύπου   ανακοινώθηκε, ότι εντάχθηκαν σε πρόγραμμα επενδύσεων και παρεμβάσεων της Ο.Χ.Ε  για την πόλη μας.

Στην παρούσα χρονική στιγμή μας δίνεται η δυνατότητα, να  παρουσιάσουμε  για το δρόμο της Τουρλίδας το αρχικό σχέδιο της υποβληθείσης πρότασης  τόσο  σε κάτοψη  όσο και  σε κατά πλάτος τομή για τρεις θέσεις, όπου αλλάζει  στην κατά μήκος διαδρομή  το πλάτος του δρόμου.
  H προσπάθεια της παρουσίασης  ενισχύθηκε με την στήριξη και την αγαστή συνεργασία ενός Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Μsc (μεταπτυχιακό σε περιβαλλοντικούς σχεδιασμούς) της νεότερης ηλεκτρονικής γενιάς, ο οποίος εκπόνησε τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό  και την τρισδιάστατη παρουσίαση των τριών κατά πλάτος τομών και την πρόταση σχεδιασμού των λουτρών της Αγ. Τριάδας. Επίσης την διμελή ομάδα   πλαισίωσε και  ένας ποδηλάτης καταθέτοντας τις γνώσεις και την πείρα του για την καλύτερη λειτουργικότητα των εναλλακτικών διαδρομών.
Για να καταθέσουμε  με την ιδιότητά μας ως  πολίτες  πρόταση  σχεδιασμού,  πήραμε επί τόπου μετρήσεις σε τρεις διαφορετικές θέσεις για τον οδικό άξονα της Τουρλίδας. Επιλέχθηκαν τρεις θέσεις σχεδιαστικής λεπτομέρειας (Λ1, Λ2, Λ4), όπου παρατηρήσαμε, ότι  ο δρόμος έχει αλλαγή στο πλάτος του. Στο σχεδιασμό γίνεται διαχείριση του υφιστάμενου καταστρώματος με ήπιες παρεμβάσεις. Σεβαστήκαμε το σχεδιασμό του καταστρώματος που έχει κατασκευασθεί μέχρι σήμερα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με  την καλύτερη  δυνατή αξιοποίηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού του. Για σχεδιασμό επιλέχθηκε  και  η θέση Λ3 στο ύψος  των λουτρών της Αγ. Τριάδας.
Στην πρόταση σχεδιασμού διατηρούνται - αποπερατώνονται  και αναπλάθονται  ο πεζόδρομος και ο ποδηλατόδρομος. Ο ποδηλατόδρομος συντηρείται ως έχει και μερικώς  τροποποιείται,  όπου δημιουργούνται  θέσεις παροδικής στάθμευσης. Ο πεζόδρομος συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται με μικρή τροποποίηση  (μείωσή του περίπου στο 1,5μ) στο χώρο, όπου δημιουργούνται θέσεις παροδικής στάθμευσης. Στη  διαδρομή που έχει σχεδιασθεί για τα φωτιστικά στον πεζόδρομο,  τοποθετείται ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια–κάδοι απορριμμάτων-δένδρα ως τομή 2- φώτα). Αναπλάθεται  το τμήμα του καταστρώματος μόνο από την νησίδα και εντεύθεν ανατολικά με όλο το  χώρο του  σημερινού αυτοκινητόδρομου. Προστίθεται ανατολικά πεζοδρόμιο καθ όλο το μήκος του οδικού άξονα.  Στο πεζοδρόμιο αυτό επιστρώνονται  και πλακίδια για δημιουργία πορείας γραμμής τυφλών και διαμορφώνονται οι ανάλογες ράμπες.
Για την στάθμευση  της οδού δημιουργείται  δυτικά δίπλα στη νησίδα λωρίδα παροδικής στάθμευσης μέχρι την πρώτη μεταλλική γέφυρα. Από την πρώτη μεταλλική γέφυρα και μέχρι το τέλος της διαδρομής δημιουργούνται θέσεις παροδικής στάθμευσης.
Τα γεφύρια θα  πρέπει να συντηρηθούν και να αποπερατωθούν και να ενοποιηθούν χωρίς τα υφιστάμενα  κενά  που υπάρχουν με το οδόστρωμα.
 Για την τοποθέτηση του πρασίνου διαπλατύνεται η νησίδα του πρασίνου σε 1,0μ  (προς το μέρος του ασφαλτόδρομου) από το Ξενία  μέχρι την πρώτη μεταλλική γέφυρα και από την τελευταία μεταλλική γέφυρα μέχρι το τέλος της διαδρομής. Στην νησίδα και στον πεζόδρομο φυτεύεται  ανά δέκα μέτρα ένα είδος δένδρου αειθαλές, ορθόκλαδο με κατακόρυφο ριζικό σύστημα ανάλογα επιλεγμένο  για το θαλάσσιο  αυτό περιβάλλον. Για το  μήκος της  διαδρομής από την πρώτη μεταλλική γέφυρα  μέχρι και την τελευταία  μεταλλική γέφυρα το πράσινο τοποθετείται στο χώρο του αστικού εξοπλισμού στον πεζόδρομο.
Οι ιστοί οδοφωτισμού  τοποθετούνται ανά 20,00μ στο χώρο του αστικού εξοπλισμού στον πεζόδρομο και στο ανατολικό πεζοδρόμιο στο όριο με τη θάλασσα. Ο ιστός οδοφωτισμού προτείνεται να είναι  ψηλός δύο μπράτσων  στον πεζόδρομο και ψηλός με ένα μπράτσο στο δεξιό πεζοδρόμιο. στύλο).
 H σήμανση  θα πρέπει να  είναι με γράφημα επί των λουρίδων κίνησης του οδικού άξονα και επί των ιστών οδοφωτισμού για να  μην δημιουργούμε εμπόδια. 
 Με όλες αυτές τις λειτουργίες κίνησης στον συγκεκριμένο οδικό άξονα απαιτούνται λίγα φώτα με διάθλαση σωστά του φωτισμού σε όλο το κατάστρωμα της οδού μέσω υψηλών ιστών οδοφωτισμού με ειδική φωτο-ρύθμιση  ως προς την γωνία φωτισμού. Το  φως θα πρέπει να  είναι "κωνικής" μορφής με  λάμπες λέντ. Ταυτόχρονα χρήσιμο είναι να  λειτουργούν    και  με αιολική ή ηλιακή ενέργεια.   (Η άποψη  αυτή είναι  του ποδηλάτη για  καλύτερη παροχή ως προς το φωτισμό  στους χρήστες της εναλλακτικής κίνησης (πεζοπόρους- ποδηλάτες)).
Σημείωση: Για  την τοποθέτηση και την μορφή των ιστών οδοφωτισμού και του τύπου του φωτισμού χρειάζεται   απαραίτητα σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης σε όλους τους οδικούς άξονες της Ο.Χ.Ε  που μελετούνται.
Με την  μελέτη της Ο.Χ.Ε  ή σε μελλοντική μελέτη για το δρόμο της Τουρλίδας στο ύψος της Αγ. Τριάδας  προτείνεται από την πλευρά του πεζόδρομου –ποδηλατόδρομου, να μελετηθεί η κατασκευή αναψυκτηρίου επί πασσάλων με καθιστικά με θέα το ηλιοβασίλεμα ως ο προτεινόμενος σχεδιασμός(θέση Λ3). Στο χώρο αυτό θα είναι  χρήσιμο  να υπάρχει και τηλεσκόπιο για παρατήρηση του οικοσυστήματος. Επίσης  στην απέναντι πλευρά είναι ωφέλιμο να αναπλασθεί η στάση του ΚΤΕΛ και στην ίδια πλευρά να τοποθετηθούν τρεις χημικές τουαλέτες σε ξύλινη βάση επί πασσάλων ως ο προτεινόμενος σχεδιασμός.

   Ο χώρος των λουτρών της Αγ. Τριάδος απαιτείται  να  αναπλασθεί ως προς την  λειτουργία του, τηρώντας τους όρους της συνθήκης Ramsar. Ωφέλιμο θα ήταν να ετοιμασθούν  για τους λουόμενους πλάκες μαρμάρου διαστάσεων  τύπου «ανοιχτού βιβλίου» σε ύψος 25cm από την διαμορφωμένη στάθμη της παραλίας. Να  τοποθετούνται κάθε καλοκαίρι  μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό της παραλίας για τους λουόμενους. Επί πλέον   να φροντίζει για  την  τροφοδοσία της λάσπης δύο φορές την ημέρα με έναν εργάτη, ώστε ο  λουόμενος να την βρίσκει έτοιμη για  άμεση  με την έλευσή του επάλειψη σε στεγνό σώμα και μετά να απολαμβάνει το λουτρό του.  Με το απλό αυτό τρόπο η Δημοτική Αρχή αναβαθμίζει την προσφερόμενη παροχή στους λουόμενους.   

 Ο χώρος στη  θέση  της «στροφής», που είναι πριν την Αγ. Τριάδα, θέλει επίσης ανάπλαση για αναβάθμιση  του χώρου των εκεί λουόμενων. Μπορεί νε προστεθεί πράσινο – παγκάκια και να  δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων. Επί του οδοστρώματος στη θέση της «στροφής» να δημιουργηθεί χώρος παροδικής στάθμευσης  τριών συνεχόμενων θέσεων).
 Κατά μήκος της διαδρομής του δρόμου της Τουρλίδας μπορεί να τοποθετηθεί ημικυκλικό καθιστικό σε ημικυκλική ξύλινη βάση  επί πασσάλων από την πλευρά του πεζόδρομου. Τα καθιστικά να  είναι όπως τα σχεδιασμένα  στο χώρο της καντίνας ανά  πολύ αραιά διαστήματα (π.χ ανά χιλιόμετρο),  για ξεκούραση,  ανάπτυξη  ομαδικών παιχνιδιών και καλλιέργεια ανθρώπινων σχέσεων.
Ως πρώτη συγκροτημένη ομάδα σχεδιαστικής συλλογικής δράσης  λειτουργήσαμε ως ένα μπράτσο λειτουργίας, στήνοντας την πρώτη γέφυρα επικοινωνίας πολιτών. Παντρέψαμε την πείρα και την γνώση  με την εμπειρία και την  τεχνολογία. Έχουμε κοινό όραμα για την συνέχιση κατάθεσης προτάσεων  σχεδιασμού βιοκλιματικών συνεχόμενων εναλλακτικών διαδρομών κίνησης. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε συνεχόμενα «τόξα» ποδηλασίας και διαδρομών περιπάτου  πρώτα για τους δρόμους που προτάθηκαν στην Ο.Χ.Ε.  Μετά να  τα συνεχίσουμε στις αστικές αναπλάσεις των  κοινόχρηστων χώρων  ολοκληρωμένων  οικιστικών συνόλων της επέκτασης στις περιοχές κατοικίας που τώρα κατασκευάζονται. Στη συνέχεια να  τα ενώσουμε λειτουργικά με τα Σχολεία της επέκτασης, το παλαιό σχέδιο Πόλης  και τα θαλάσσια μέτωπά του.
 Η  σημερινή κατάθεση  των σχεδίων και των   θέσεών μας στόχο έχει  την υποστήριξη και πλαισίωση στο έργο της ΟΧΕ  που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή και αναλαμβάνει  να συνεχίσει ο  νέος Αντιδήμαρχος Αισθητικής Αναβάθμισης - Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης με παράλληλο συντονισμό  της εκπόνησης - ανάθεσης  σχεδιασμού μελετών  της ΟΧΕ.
Επίσης επιθυμούμε να βοηθήσουμε το έργο του νέου Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων – Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού με  την υποστήριξη μας. Στόχος μας είναι η ποιοτική-βιοκλιματική αναβάθμιση όλων  των κοινόχρηστων χώρων της πόλης μας, που θα δημοπρατούνται με πλήρη σχεδιασμό αυτών πλαισιώνοντας υποστηρικτικά την Δ.Τ.Ε, εφόσον σήμερα δεν υπάρχει οργανωμένο τμήμα  Χωροταξίας -Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος στο Δήμο μας.
Στο σχεδιασμό τηρήθηκαν όλες τις σχετικές  προδιαγραφές, τα σταθερότυπα και οι οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ). Στα σχέδια   αποτυπώθηκαν αυτά που βλέπουμε  καθημερινά γύρω μας σε πρόσφατες αναπλάσεις «νεωτερικών» δρόμων,  περπατώντας τόσο  στο αστικό δομημένο περιβάλλον  μεγάλων αστικών κέντρων όσο και ταξιδεύοντας μέσω διαδικτύου.

Για να αποκτήσουμε  πόλη με τουριστικό προσδιορισμό,  πρώτα χρειάζεται να δημιουργήσουμε όμορφες καλοσχεδιασμένες καθαρές  πόλεις, με επαναφορά και αναβίωση της λειτουργίας της γειτονιάς σε αυτούς για καλλιέργεια ανθρώπινων σχέσεων και ομαδικών παιχνιδιών.

1η υποστηρικτική εθελοντική ομάδα μελέτης  της Δ.Τ.Υ του Δήμου
 για το προτεινόμενο προς συγκρότηση τμήμα Χωροταξίας Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος
    1. Τσακμακλή.Σταυρούλα  Πολιτικός Μηχανικός – Επίτιμο μέλος ΤΕΕ.- Συγγραφέας  .
   2. Αράβας.Δημήτρης  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Μsc (μεταπτυχιακό σε περιβαλλοντικούς σχεδιασμούς) Δημόσιος λειτουργός Δ.Τ.Υ   Π.Ε Αιτ/νίας.
    3. Ράπτης Βασίλης  Χημικός -Καθηγητής Ιταλικών– Ποδηλάτης.
          Για εγγραφές  στο μητρώο εθελοντών  ελλείψει αναπλήρωσης γραμματέως                 
Τηλέφ επικ:  26310-26691, 6984377886   Mail: tsakmalistavroula@yahoo.gr