Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους των Μονάδων παραγωγής ρεύματος στο Ευηνοχώρι


γράφει ο Φ. Καλύβας
Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός


Σε μια άλλη τοπική εφημερίδα της πόλης μας διάβασα την συνέντευξη που παραχώρησε ο Κος Μπίτσης σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η Μονάδα που πρόκειται να κατασκευαστεί στον κάμπο του Ευηνοχωρίου.
Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μερικές ερωτήσεις στον Κο Μπίτση αφού, όπως δηλώνει, οι επενδυτές είναι ανοιχτοί σε κάθε απορία και ερώτηση των δημοτών της πόλης.
Οι ερωτήσεις και οι αμφιβολίες είναι επακόλουθο της συνέντευξης του Κου Μπίτση, διότι σε αυτή υπάρχουν μερικά σημεία στα οποία αντί να απαντήσει με μεγάλη σαφήνεια, ακρίβεια και δεδομένα, απαντάει πολύ αόριστα, είναι δε αυτά ακριβώς τα σημεία που ενδιαφέρουν το περιβάλλον και συνεπώς τους πολίτες της πόλης.
Οι ερωτήσεις είναι λοιπόν οι εξής:
• Αν η κάθε μια από τις πέντε μονάδες θα λειτουργεί με βιορευστά και πια θα είναι η ετήσια συνολική δυνατότητα παραγωγής σε Μw;. Αν και οι πέντε μονάδες λειτουργούν καίγοντας τον ίδιο τύπο καυσίμου, τότε οι μονάδες δεν είναι πέντε αλλά μια και μοναδική.
• Θα ήθελα να ξέρω την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι μελετητές, όσον αφορά το περιβάλλον, για την εκπόνηση της περιβαλλοντολογικής μελέτης και ποια είναι τα περιβαλλοντολογικά δεδομένα που έλαβαν υπόψιν τους;
• Τι τύπο επεξεργασίας υφίστανται τα βιορευστά πριν φτάσουν στη Μονάδα, σε τι κατηγορία ανήκουν ( επικίνδυνη ή όχι), την ή τις χώρες προέλευσης και τον αριθμό του Ευρωπαϊκού Κώδικα Απορρίμματος που του έχει δοθεί στον τόπο προέλευσης;. Αν δεν είναι γνωστή η τυπολογία επεξεργασίας που υφίστανται, πρέπει να είναι γνωστή η σύνθεση του απορρίμματος και ακριβώς τον κωδικό αυτό του απορρίμματος θα ήθελα να ξέρω.
• Θα μπορούσε ο Κος Μπίτσης να δώσει στη δημοσιότητα την ποσότητα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα όρια, το είδος των ρυπών που η Μονάδα θα παράγει και βεβαίως τον νόμο που τα προβλέπει;
• Αν δεν κάνω λάθος ο Κος Μπίτσης μιλάει για ¨συνπαραγωγή¨ (cogeneration) ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι θα την κάνουν την θερμική ενέργεια που θα παράγεται, αν παράγεται, μέχρι να αρχίσει η λειτουργία των θερμοκηπίων, δεν θα μπορούσαν να την ¨μεταφέρουν¨ μέχρι τα ΤΕΙ ώστε να γίνεται η θέρμανσής τους με μηδενικά αποτυπώματα άνθρακα;
Πληροφορώ, τέλος, τον Κο Μπίτση ότι οι εταιρίες που επεξεργάζονται και παράγουν τα βιορευστά που διαθέτουν σε τρίτους σαν καύσιμα, δεν περιμένουν να πουλήσουν τα πιστοποιημένα προϊόντα τους αλλά αυτά είναι ήδη πουλημένα και μόλις παράγονται μεταφέρονται κατ΄ευθείαν στον τόπο προορισμού.
Όταν η παραγωγή του ¨καυσίμου¨ είναι υψηλότερη από την διάθεση, τότε μόνο στοκάρεται.
Προς το παρόν αυτά τα λίγα σε αναμονή των απαντήσεων του Κου Μπίτση, που ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πλήρεις, σαφείς, ακριβείς και όχι αόριστες.