Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Θέματα Υγείας


γράφει η Αθηνά Στεφανάτου
Ψυχολόγος - Ειδική σε θέματα υγείας

Μαθαίνω από το διαδίκτυο

Οι καλοσχεδιασμένες εμπειρίες μάθησης στο διαδίκτυο διαφέρουν σημαντικά
από τα μαθήματα που προσφέρονται διαδικτυακά ως απάντηση σε  μια κρίση ή
μια καταστροφή. Τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια που
εργάζονται για τη διατήρηση της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της
πανδημίας του COVID-19 πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές κατά την
αξιολόγηση αυτής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η μετακίνηση στην διαδικτυακή διδασκαλία μπορεί να επιτρέπει την
ευελιξία της διδασκαλίας και της μάθησης οπουδήποτε και οποτεδήποτε,
αλλά η ταχύτητα με την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση
για online εκπαίδευση είναι πρωτοφανής. Αν και το προσωπικό και οι
ομάδες υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι συνήθως διαθέσιμες
για να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να μάθουν και να εφαρμόσουν την
ηλεκτρονική μάθηση, αυτές οι ομάδες συνήθως υποστηρίζουν μια μικρή
μειοψηφία σχολών που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία στο διαδίκτυο. Στην
παρούσα κατάσταση, αυτά τα άτομα δεν θα είναι σε θέση να προσφέρουν το
ίδιο επίπεδο υποστήριξης σε όλους τους καθηγητές,  αυτοσχεδιάζοντας
γρήγορες λύσεις σε λιγότερο από ιδανικές συνθήκες. Ο πειρασμός να
συγκρίνουμε τη μάθηση μέσω διαδικτύου με την πρόσωπο με πρόσωπο σε αυτές
τις συνθήκες θα είναι μεγάλη.  Ένα «μεγάλο πείραμα»; Πρώτα απ 'όλα,
πρέπει να αναγνωριστεί το πολιτικό μήνυμα κάθε τέτοιας συζήτησης. Η
"ηλεκτρονική μάθηση" θα γίνει ένας πολιτικοποιημένος όρος που μπορεί να
πάρει οποιοδήποτε νοηματικό υπόβαθρο ανάλογα με το επιχείρημα που
κάποιος θέλει να υποστηρίξει.  Η ηλεκτρονική μάθηση φέρνει το στίγμα ότι
είναι χαμηλότερης ποιότητας από την μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο, παρά τις
έρευνες που υποστηρίζουν το αντίθετο. Αυτές οι βιαστικές κινήσεις προς
την διαδικτυακή σύνδεση από τόσα πολλά ιδρύματα ταυτόχρονα θα μπορούσαν
να σφραγίσουν την αντίληψη της διαδικτυακής μάθησης ως αδύναμης
επιλογής, όταν στην πραγματικότητα αυτός που δεν θα κάνει τη μετάβαση
στην ηλεκτρονική διδασκαλία κάτω από τις τωρινές συνθήκες, θα έχει
μείνει πίσω στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων για το πέρασμα σε μια
online εποχή.
Οι ερευνητές στην τεχνολογία της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην
εξειδίκευση της διαδικτυακής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν
καθορίσει προσεκτικά όρους  για να διακρίνουν τις εξαιρετικά μεταβλητές
λύσεις που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί: εξ αποστάσεως μάθηση,
διανεμημένη μάθηση, την ευέλικτη μάθηση και άλλες. Εδώ θέλαμε να
προσφέρουμε την ευκαιρία για μια συζήτηση γύρω από την ορολογία και να
προτείνουμε επίσημα έναν συγκεκριμένο όρο για τον τύπο της διδασκαλίας
που παρέχεται σε αυτές τις πιεστικές συνθήκες: απομακρυσμένη διδασκαλία
έκτακτης ανάγκης. Η διδασκαλία αυτού του είδους δεν έχει σχεδιαστεί ούτε
μελετηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως η διαδικτυακή διδασκαλία ούτε αποτελεί
υποκατάστατο. Έχει έρθει μόνο ως απάντηση και αντίδραση στην κρίση.
Ελπίζω να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε.